en-USro-RO

Register | Login
Wednesday, March 21, 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Miercuri, 21 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Nicolae de Flüe, pustnic
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Dan 3,14-20.91-92.95: Dumnezeu l-a trimis pe îngerul sãu și i-a eliberat pe slujitorii sãi.
Ps Dan 3,52-56: Vrednic de laudã ești, Doamne, și preamãrit în veci.
In 8,31-42: Dacã Fiul vã va elibera, veți fi într-adevãr liberi.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post

LECTURA I
Ieşi şi stai pe munte în calea Domnului!
Citire din cartea întâi
a Regilor 19,9a.11-13a

9a În zilele acelea,
Ilie a ajuns la muntele lui Dumnezeu, Horeb,
la peşteră, şi a adormit acolo;
şi, iată, a fost adresat un cuvânt al Domnului către el.
11 Domnul i-a zis:
„Ieşi şi stai pe munte în faţa Domnului,
deoarece, iată, Domnul e pe punctul să treacă!”
Atunci a fost un vânt mare şi puternic,
să rupă munţii şi să despice stâncile în faţa Domnului;
dar nu era în vânt Domnul.
După vânt a fost un cutremur de pământ;
dar nu era în cutremur Domnul.
12 După cutremur a fost un foc;
dar nu era în foc Domnul;
după foc a fost un sunet de linişte adâncă.
13a Când l-a auzit Ilie, şi-a acoperit faţa cu mantaua,
a ieşit şi a stat la intrarea peşterii.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 84(85),9ab-10.11-12.13-14 (R.: 8)

R
.: Arată-ne, Doamne, îndurarea ta
şi dă-ne mântuirea ta!

9ab Voi asculta ce zice Domnul Dumnezeu:
El vorbeşte de pace poporului său şi credincioşilor săi.
10 Mântuirea este aproape de cei care se tem de el
şi gloria lui va locui pe pământul nostru. R.

11 Îndurarea şi adevărul se vor întâlni,
dreptatea şi pacea se vor îmbrăţişa;
12 adevărul va răsări din pământ
şi dreptatea va coborî din ceruri. R.

13 Domnul îşi va revărsa bunătatea
şi pământul îşi va aduce roadele sale.
14 Dreptatea va merge înaintea lui
şi-i va călăuzi paşii pe cale. R.

LECTURA A II-A
Aş dori să fiu eu însumi
anatema de la Cristos pentru fraţii mei.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Romani 9,1-5

1 Fraţilor,
spun adevărul în Cristos,
nu mint.
Martoră îmi este conştiinţa în Duhul Sfânt.
2 Mare îmi este întristarea
şi nesfârşit chinul în inima mea.
3 Căci aş dori să fiu eu însumi anatema de la Cristos
pentru fraţii mei, rudele mele după trup.
4 Aceştia sunt israeliţi, ale lor sunt înfierea şi gloria,
alianţele şi Legea, cultul şi promisiunile;
5 ai lor sunt patriarhii
şi din ei vine, după trup, Cristos,
care este deasupra tuturor,
Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Ps 129(130),5
(Aleluia) Eu nădăjduiesc în Domnul;
sufletul meu speră în cuvântul său. (Aleluia)

EVANGHELIA
Porunceşte să vin la tine pe apă!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 14,22-33

22 În acel timp,
după ce Isus a săturat mulţimile,
îndată i-a zorit pe discipoli să urce în barcă
şi să meargă înaintea lui pe ţărmul celălalt,
până ce el va da drumul mulţimilor.
23 După ce a dat drumul mulţimilor,
s-a urcat pe munte singur, ca să se roage.
Când s-a înserat, era acolo singur.
24 Barca se îndepărtase deja de uscat, la mai multe stadii,
zguduită de valuri, deoarece vântul le era împotrivă.
25 Pe la straja a patra din noapte,
Isus a venit la ei, umblând pe mare.
26 Văzându-l că merge pe mare,
discipolii s-au tulburat, spunând că este o fantasmă
şi, de frică, au început să strige.
27 Dar Isus le-a vorbit îndată:
„Curaj! Eu sunt, nu vă temeţi!”
28 Atunci Petru, răspunzând, i-a zis:
„Doamne, dacă eşti tu,
porunceşte să vin la tine pe apă!”
29 El i-a zis: „Vino!”
Coborând din barcă,
Petru a început să umble pe apă
şi a venit spre Isus.
30 Dar, văzând vântul puternic, s-a înspăimântat
şi, pentru că a început să se scufunde, a strigat:
„Doamne, salvează-mă!”
31 Îndată Isus a întins mâna, l-a apucat şi i-a zis:
„Om cu puţină credinţă, de ce te-ai îndoit?”
32 Când s-a urcat în barcă, vântul a încetat,
33 iar cei care se aflau în barcă l-au adorat spunând:
„Cu adevărat eşti Fiul lui Dumnezeu!”
Cuvântul Domnului