en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

FORMAT AUDIO

LECTURA I

Întărit cu această hrană, a mers până la Horeb, muntele lui Dumnezeu.

Citire din cartea întâi a Regilor 19,4-8

În zilele acelea, fugind de mânia reginei Izabela, 4 profetul Ilie a înaintat în pustiu cale de o zi; s-a aşezat sub un ienupăr şi îşi cerea moartea, zicând: „Îmi ajunge, Doamne, ia-mi viaţa, căci nu sunt mai bun decât părinţii mei!” 5 S-a culcat sub ienupăr şi a adormit. Dar iată că un înger l-a atins şi i-a zis: „Scoală-te şi mănâncă!” 6 Deschizând ochii, Ilie a văzut la căpătâiul lui o turtă coaptă în spuză şi un urcior cu apă. A mâncat, a băut şi apoi s-a culcat din nou. 7 Însă îngerul Domnului a venit din nou, l-a atins şi i-a spus: „Scoală-te şi mănâncă, fiindcă vei avea de făcut un drum lung”. 8 Ilie s-a sculat, a mâncat şi a băut; întărit cu această hrană, a mers patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi până la Horeb, muntele lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL 33,2-3.4-5.6-7.8-9 (R.: 9a)

R.: Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul!

2 Voi lăuda pe Domnul întotdeauna,

lauda lui va fi fără încetare pe buzele mele,

3 să se laude sufletul meu în Domnul!

Să audă cei blânzi şi să se bucure! R.

 

4 Slăviţi pe Domnul împreună cu mine,

să înălţăm numele lui împreună!

5 Când îl caut pe Domnul, el îmi răspunde

şi mă eliberează de tot ce mă înspăimântă. R.

 

6 Priviţi la Domnul şi veţi fi luminaţi

şi feţele voastre nu vor avea de ce să se ruşineze.

7 Cel sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat

şi l-a mântuit de toate necazurile sale. R.

 

8 Îngerul Domnului veghează lângă cei ce se tem de el

şi-i scapă din primejdie.

9 Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul,

ferice de omul care se încrede în Domnul. R.

 

LECTURA A II-A

Trăiţi în dragoste, pentru că şi Cristos ne-a iubit.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 4,30–5,2

Fraţilor, 30 nu-l întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, cu care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării voastre. 31 Înlăturaţi din viaţa voastră orice asprime, indignare, ură, tonul răstit, insulta, precum şi orice fel de răutate. 32 Fiţi binevoitori unii faţă de alţii, generoşi, iertându-vă unii pe alţii, după cum şi Dumnezeu v-a iertat prin Cristos. 5,1 Străduiţi-vă să deveniţi asemenea lui Dumnezeu, ca nişte copii preaiubiţi; 2 trăiţi în dragoste, pentru că şi Cristos ne-a iubit şi s-a dăruit pe sine însuşi pentru noi ca ofrandă şi jertfă plăcută lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA In 6,51-52

(Aleluia) Eu sunt pâinea cea vie care am coborât din cer, spune Domnul; cine mănâncă din această pâine va trăi în veci. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 6,41-51

În acel timp, 41 iudeii murmurau împotriva lui Isus, deoarece spusese: „Eu sunt pâinea coborâtă din cer”. 42 Şi ziceau: „Nu este el Isus, fiul lui Iosif; nu cunoaştem noi pe tatăl şi pe mama lui? Atunci cum poate spune: «Eu m-am coborât din cer?»”. 43 Isus le-a zis: „Nu murmuraţi între voi. 44 Nimeni nu poate să vină la mine dacă nu-l va atrage Tatăl, care m-a trimis, şi eu îl voi învia în ziua de apoi. 45 Scris este în profeţi: «Toţi vor fi învăţaţi de Dumnezeu». Aşadar, oricine ascultă învăţătura Tatălui vine la mine. 46 Desigur, nimeni nu l-a văzut vreodată pe Tatăl afară numai de acela care vine de la Dumnezeu. Acesta l-a văzut pe Tatăl. 47 Adevăr, adevăr zic vouă: cel care crede în mine are viaţa veşnică. 48 Eu sunt pâinea vieţii. 49 Părinţii voştri au mâncat mană în pustiu şi totuşi au murit. 50 Pâinea care coboară din cer este aceea din care, dacă mănâncă cineva, nu moare. 51 Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta va trăi în veci; iar pâinea pe care eu o voi da, pentru viaţa lumii, este trupul meu”.

Cuvântul Domnului