en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Mortificaţi-vă inimile. Iubiţi-i pe cei străini, căci şi voi aţi fost străini în ţara Egiptului.

Citire din cartea Deuteronomului 10,12-22

Moise a spus poporului israelit: 12 „Ştii tu, Israele, ce-ţi cere Domnul Dumnezeul tău? Să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să mergi pe toate căile sale, să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, să-i slujeşti din toată inima şi din tot sufletul, 13 să păzeşti poruncile şi legile Domnului, pe care ţi le dau eu astăzi spre binele tău. 14 Domnului Dumnezeului tău îi aparţin cerurile şi înălţimile cerurilor, pământul cu tot ce cuprinde el.

 15 Cu toate acestea, numai pe părinţii tăi i-a iubit Domnul în chip deosebit. După ei, pe voi, urmaşii lor, v-a ales dintre toate popoarele, ceea ce se vede şi astăzi. 16 Mortificaţi-vă inimile şi nu mai fiţi îndărătnici, 17 căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeu peste toţi zeii şi stăpân peste toţi stăpânii, Dumnezeul cel mare, biruitor şi de temut; el nu este părtinitor şi nu se lasă mituit, 18 el face dreptate orfanului şi văduvei, îl iubeşte pe cel străin şi-i dă hrană şi îmbrăcăminte. 19 Iubiţi-l deci pe cel străin, căci şi voi aţi fost străini în ţara Egiptului. 20 Să te temi de Domnul Dumnezeul tău, lui să-i slujeşti, de el să te ataşezi şi pe numele lui să juri. 21 El este Dumnezeul tău pe care trebuie să-l lauzi; el a făcut pentru tine aceste lucruri mari şi de temut, pe care le-ai văzut cu ochii tăi. 22 Când părinţii tăi au sosit în Egipt, erau numai şaptezeci la număr, dar acum Domnul Dumnezeul tău te-a făcut numeros cât stelele cerului”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 147,12-13.14-15.19-20 (R.: 12a)

R.: Poporul lui Dumnezeu, laudă-l pe creatorul tău!

sau

Aleluia.

12 Laudă, Ierusalime, pe Domnul,

laudă, Sioane, pe Dumnezeul tău.

13 Căci el întăreşte zăvoarele porţilor tale,

el binecuvântează pe fiii tăi în mijlocul tău. R.

 

14 El dă pace ţinutului tău

şi te satură cu cel mai bun grâu.

15 El îşi trimite poruncile pe pământ,

cuvântul lui aleargă cu iuţeală mare. R.

19 El vesteşte lui Iacob cuvântul său,

lui Israel legile şi poruncile sale.

20 El n-a făcut aşa cu celelalte popoare

şi ele nu cunosc poruncile lui. R.

 


ALELUIA 2Tes 2,14

(Aleluia) Prin predicarea evangheliei, Dumnezeu ne-a chemat

să moştenim slava Domnului nostru Isus Cristos. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Oamenii îl vor ucide pe Fiul Omului, dar el va învia. Fiii regilor sunt scutiţi de impozite.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 17,22-27

22 Într-o zi, în timp ce Isus trecea prin Galileea împreună cu ucenicii săi, le-a zis: „Fiul Omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor; 23 ei îl vor ucide, dar a treia zi va învia”. Atunci ucenicii au fost cuprinşi de o mare tristeţe. 24 Când au sosit la Cafarnaum, cei care strângeau contribuţia de două drahme pentru templu au venit la Petru şi i-au spus: „Plăteşte şi învăţătorul vostru cele două drahme?” 25 Petru le-a răspuns: „Desigur”. Când apoi a intrat în casă, Isus l-a întâmpinat cu întrebarea: „Simon, ce părere ai? Regii de pe acest pământ de la cine percep taxe sau impozite? De la fiii lor, sau de la alţii?” 26 Petru i-a răspuns: „De la alţii”. Şi Isus a reluat: „Deci fiii sunt scutiţi. 27 Dar ca să nu fim pentru nimeni cauză de poticnire: du-te pe malul lacului, aruncă undiţa şi pe cel dintâi peşte care se va prinde, ia-l, deschide-i gura şi vei găsi o monedă de patru drahme; ia moneda şi dă-le-o ca impozit pentru mine şi pentru tine”.

Cuvântul Domnului