en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Aşa mi s-a arătat slava Domnului!

Citire din cartea profetului Ezechiel 1,2-5.24-28

2 În ziua a cincea a lunii a patra, în al cincilea an după ce regele Ioiachin a fost dus în robia Babilonului, 3 cuvântul lui Dumnezeu i-a fost adresat preotului Ezechiel, fiul lui Buzi, în ţara caldeilor, pe malul fluviului Chebar; acolo şi-a pus Domnul mâna peste el. 4 „Eu am avut această viziune: un uragan care venea din miazănoapte, un nor mare, luminat de fulgere neîntrerupte, iar în mijloc scânteind ca argintul aurit. 5 În centru erau patru fiinţe care semănau cu oamenii. Fiecare avea câte patru feţe şi câte patru aripi. 24 Când mergeau, auzeam fâlfâitul aripilor lor, ca vuietul mării, ca glasul Celui Atotputernic, ca freamătul unei armate; 25 când se opreau, îşi lăsau aripile în jos. Se auzea un zgomot şi dincolo de bolta care se afla deasupra capetelor lor. 26 Deasupra acestei bolţi era ceva ca un tron, care semăna cu safirul, iar pe acest tron era cineva care avea înfăţişarea unui om. 27 Apoi am văzut ceva ca o sclipire de argint aurit, într-o cunună de foc; de la coapsele acelui chip de om, în sus şi în jos, se vedea un fel de foc care răspândea lumină de jur împrejur. 28 Cum este curcubeul pe nori în zi de ploaie, aşa era înfăţişarea acelei lumini care îl înconjura. Aşa mi s-a arătat slava Domnului. Când am văzut-o, am căzut cu faţa la pământ”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 148,1-2.11-12.13.14

R.: Cerurile şi pământul sunt pline de mărirea ta!

sau

Aleluia.

1 Lăudaţi-l pe Domnul din ceruri,

lăudaţi-l întru cei de sus!

2 Lăudaţi-l, voi, îngerii lui,

lăudaţi-l, toate oştirile lui! R.

 

11 Regii pământului şi toate popoarele,

conducătorii şi toţi judecătorii neamurilor,

12 tineri şi tinere,

bătrâni şi copii. R.

 

13 Să laude numele Domnului,

pentru că numele lui este vrednic de toată lauda

şi măreţia lui străluceşte pe pământ şi în ceruri. R.

 

14 El este puterea poporului său.

El este vrednic de lauda sfinţilor săi,

a tuturor fiilor lui Israel,

a poporului care este aproape de dânsul. R.

 

ALELUIA 2Tes 2,14

(Aleluia) Prin predicarea evangheliei, Dumnezeu ne-a chemat

să moştenim slava Domnului nostru Isus Cristos. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Oamenii îl vor ucide pe Fiul Omului, dar el va învia. Fiii regilor sunt scutiţi de impozite.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 17,22-27

22 Într-o zi, în timp ce Isus trecea prin Galileea împreună cu ucenicii săi, le-a zis: „Fiul Omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor; 23 ei îl vor ucide, dar a treia zi va învia”. Atunci ucenicii au fost cuprinşi de o mare tristeţe. 24 Când au sosit la Cafarnaum, cei care strângeau contribuţia de două drahme pentru templu au venit la Petru şi i-au spus: „Plăteşte şi învăţătorul vostru cele două drahme?” 25 Petru le-a răspuns: „Desigur”. Când apoi a intrat în casă, Isus l-a întâmpinat cu întrebarea: „Simon, ce părere ai? Regii de pe acest pământ de la cine percep taxe sau impozite? De la fiii lor, sau de la alţii?” 26 Petru i-a răspuns: „De la alţii”. Şi Isus a reluat: „Deci fiii sunt scutiţi. 27 Dar ca să nu fim pentru nimeni cauză de poticnire: du-te pe malul lacului, aruncă undiţa şi pe cel dintâi peşte care se va prinde, ia-l, deschide-i gura şi vei găsi o monedă de patru drahme; ia moneda şi dă-le-o ca impozit pentru mine şi pentru tine”.

Cuvântul Domnului