en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Iosua, ai curaj şi fii tare! Tu vei intra împreună cu acest popor în ţara promisă.

Citire din cartea Deuteronomului 31,1-8

Dincolo de râul Iordan, în ţinutul Moab, 1 Moise a rostit aceste cuvinte în faţa întregului Israel: 2 „Acum eu sunt în vârstă de o sută douăzeci de ani şi nu mai pot fi conducătorul vostru. De altfel, Domnul mi-a zis: «Acest râu, Iordanul, tu nu-l vei trece!». 3 Domnul Dumnezeul vostru va merge înaintea voastră, el va nimici naţiunile pe care le veţi întâlni şi voi le veţi lua locul. Iosua va trece Iordanul în fruntea voastră, aşa cum a spus Domnul. 4 Domnul va face cu aceste naţiuni, cum a făcut cu regii amoriţilor, Sihon şi Og, cu ţara lor şi cu toţi cei pe care i-a nimicit. 5 Domnul vi-i va da în mâinile voastre şi îi veţi trata aşa cum v-am poruncit. 6 Fiţi tari şi faceţi-vă curaj! Nu vă temeţi şi nu tremuraţi în faţa lor! Însuşi Domnul Dumnezeul vostru merge înaintea voastră: nu vă va lăsa singuri, nu vă va părăsi”. 7 Atunci Moise l-a chemat pe Iosua şi i-a spus în faţa întregului Israel: „Ai curaj, fii tare! Tu vei intra împreună cu acest popor în ţara pe care Domnul a promis-o cu jurământ părinţilor lor şi tu o vei împărţi poporului ca moştenire a sa. 8 Domnul va merge înaintea ta. El va fi cu tine, nu te va lăsa singur şi nu te va părăsi! Nu te teme, nu-ţi pierde curajul!”

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Dt 32,3-4a.7.8.9 şi 12 (R.: 9a)

R.: Doamne Dumnezeul nostru, noi suntem poporul tău!

3 Voi face cunoscut numele Domnului:

preamăriţi-l pe Dumnezeul nostru!

4a El este Stânca: lucrările lui sunt desăvârşite,

toate căile lui sunt dreptate. R.

 

7 Aminteşte-ţi de zilele de odinioară,

gândeşte-te din nou la anii îndepărtaţi,

întreabă-l pe tatăl tău şi-ţi va spune,

întreabă-i pe bătrâni şi-ţi vor povesti. R.

 

8 Când Cel Preaînalt a separat popoarele,

când i-a împrăştiat pe fiii lui Adam,

el a stabilit hotarele popoarelor

după numărul fiilor lui Dumnezeu. R.

 

9 Căci partea Domnului este poporul său,

Iacob este partea lui de moştenire.

12 Numai Domnul singur a fost conducătorul lui:

nici un dumnezeu străin nu i-a fost alături. R.

 


ALELUIA Mt 11,29ab

(Aleluia) Luaţi jugul meu asupra voastră şi învăţaţi de la mine,

căci sunt blând şi smerit cu inima, spune Domnul. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Aveţi grijă să nu dispreţuiţi pe nici unul dintre aceştia mici.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 18,1-5.10.12-14

1 În ceasul acela, ucenicii s-au apropiat de Isus şi l-au întrebat: „Cine este mai mare în împărăţia cerurilor?” 2 Atunci Isus a chemat la el un copil, l-a aşezat în mijlocul lor şi le-a zis: 3 „Vă spun adevărul: De nu vă veţi converti şi nu veţi fi ca pruncii, nu veţi intra în împărăţia cerurilor. 4 De aceea, oricine se va face mic ca acest copil, va fi cel mai mare în împărăţia cerurilor. 5 Şi oricine va primi un copil ca acesta în numele meu, pe mine mă primeşte. 10 Aveţi grijă să nu dispreţuiţi pe nici unul dintre aceştia mici, căci vă spun: îngerii lor privesc neîncetat în ceruri faţa Tatălui meu ceresc. 12 Ce vi se pare? Dacă un om are o sută de oi şi se rătăceşte una dintre ele, nu lasă oare în munţi pe cele nouăzeci şi nouă şi se duce să o caute pe cea rătăcită? 13 Şi dacă se întâmplă să o găsească, vă spun adevărul: se bucură de ea mai mult decât de cele nouăzeci şi nouă care nu s-au rătăcit. 14 Tot aşa şi Tatăl vostru din ceruri nu vrea să se piardă nici unul dintre aceştia mici”.

Cuvântul Domnului