en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Când am mâncat acea carte, în gura mea era dulce ca mierea.

Citire din cartea profetului Ezechiel 2,8–3,4

8 Domnul mi-a spus: „Fiul omului, ascultă ce-ţi spun şi nu fi îndărătnic ca acest neam de îndărătnici. Deschide gura şi mănâncă ce-ţi dau!” 9 Atunci am văzut o mână întinsă spre mine. Ea ţinea o carte înfăşurată, în formă de cilindru, 10 pe care a desfăşurat-o în faţa mea. Era scrisă pe o parte şi pe alta şi conţinea cântări de doliu, plângeri şi ameninţări. 3,1 Domnul mi-a zis: „Fiul omului, mănâncă ce este în faţa ta. Mănâncă această carte, apoi du-te şi vorbeşte casei lui Israel!” 2 Eu am deschis gura şi el mi-a dat cartea s-o mănânc 3 şi mi-a zis: „Fiul omului, satură-ţi trupul şi umple lăuntrul tău cu această carte pe care ţi-o dau!” Când am mâncat-o, în gura mea, era dulce ca mierea. 4 Apoi el mi-a zis: „Fiul omului, ridică-te! Du-te la poporul lui Israel şi spune-le cuvintele mele!”

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,14.24.72.103.111.131 (R.: 103a)

R.: Cât de plăcute sunt cuvintele tale, Doamne.

14 Când urmez învăţăturile tale,

mă bucur de toate bogăţiile. R.

 

24 Dispoziţiile tale sunt desfătarea mea,

ele sunt sfătuitorii mei. R.

 

72 Pentru mine mai mult preţuieşte Legea ta,

decât mii de lucruri de aur şi argint. R.

 

103 Cât de plăcute sunt cuvintele tale,

ele sunt mai dulci decât mierea. R.

 

111 Învăţăturile tale sunt moştenirea mea de veci,

ele sunt bucuria inimii mele. R.

 

131 Îmi deschid larg gura, căci ard de sete,

sunt însetat de poruncile tale. R.

 

ALELUIA Mt 11,29ab

(Aleluia) Luaţi jugul meu asupra voastră şi învăţaţi de la mine,

căci sunt blând şi smerit cu inima, spune Domnul. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Aveţi grijă să nu dispreţuiţi pe nici unul dintre aceştia mici.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 18,1-5.10.12-14

1 În ceasul acela, ucenicii s-au apropiat de Isus şi l-au întrebat: „Cine este mai mare în împărăţia cerurilor?” 2 Atunci Isus a chemat la el un copil, l-a aşezat în mijlocul lor şi le-a zis: 3 „Vă spun adevărul: De nu vă veţi converti şi nu veţi fi ca pruncii, nu veţi intra în împărăţia cerurilor. 4 De aceea, oricine se va face mic ca acest copil, va fi cel mai mare în împărăţia cerurilor. 5 Şi oricine va primi un copil ca acesta în numele meu, pe mine mă primeşte. 10 Aveţi grijă să nu dispreţuiţi pe nici unul dintre aceştia mici, căci vă spun: îngerii lor privesc neîncetat în ceruri faţa Tatălui meu ceresc. 12 Ce vi se pare? Dacă un om are o sută de oi şi se rătăceşte una dintre ele, nu lasă oare în munţi pe cele nouăzeci şi nouă şi se duce să o caute pe cea rătăcită? 13 Şi dacă se întâmplă să o găsească, vă spun adevărul: se bucură de ea mai mult decât de cele nouăzeci şi nouă care nu s-au rătăcit. 14 Tot aşa şi Tatăl vostru din ceruri nu vrea să se piardă nici unul dintre aceştia mici”.

Cuvântul Domnului