en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Moise a murit în ţinutul Moab; niciodată nu s-a ridicat un profet asemenea lui.

Citire din cartea Deuteronomului 34,1-12

În zilele acelea, 1 din stepele Moabului, Moise s-a urcat pe muntele Nebo, pe creasta care este în faţa Ierihonului. Domnul i-a arătat toată ţara: de la Galaad până la Dan; 2 întregul Neftali, ţinutul lui Efraim şi Manase, tot ţinutul lui Iuda până la Marea Mediterană, 3 ţinutul Negheb, câmpia Iordanului şi valea Ierihonului, cetatea palmierilor, până la Ţoar. 4 Domnul i-a zis: „Iată ţara pe care eu am jurat lui Abraham, lui Isaac şi lui Iacob, că le-o voi da urmaşilor lor. Te-am lăsat s-o vezi, dar nu vei intra în ea”. 5 Moise, slujitorul Domnului, a murit acolo, în ţinutul Moab, după cuvântul Domnului. 6 El a fost înmormântat în valea care se află în faţa Bet-Peorului, în ţinutul Moab. Însă, nici până în ziua de azi, nimeni nu ştie unde se află mormântul său. 7 Moise avea o sută douăzeci de ani când a murit; vederea nu-i slăbise, vigoarea nu i se micşorase. 8 Israeliţii l-au plâns pe Moise în stepele Moabului timp de treizeci de zile, cât a durat doliul. 9 Iosua, fiul lui Nun, era plin de duhul înţelepciunii, pentru că Moise îşi impusese mâinile asupra lui. Fiii lui Israel îl ascultau acum pe el şi împlineau ceea ce Domnul îi prescrisese lui Moise. 10 Niciodată nu s-a mai ridicat în Israel un profet asemenea lui Moise, cu care Domnul se întreţinea faţă în faţă. 11 Din porunca Domnului a săvârşit atâtea semne şi minuni în Egipt în faţa faraonului, a tuturor servitorilor lui şi a întregii sale ţări! 12 Ce mare putere, ce tărie de temut a dovedit Moise în ochii întregului Israel!

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 65,2-3a.5 şi 8.16-17 (R.: cf. 20a şi 9a)

R.: Binecuvântat să fie Dumnezeu, ocrotitorul vieţii noastre!

2 Înălţaţi lui Dumnezeu cântări de bucurie,

voi, toţi locuitorii pământului!

Cântaţi mărire numelui său, măriţi slava lui prin laudele voastre!

3a Spuneţi lui Dumnezeu: „Cât de măreţe sunt lucrările tale!” R.

 

5 Veniţi şi priviţi lucrările lui Dumnezeu!

Minunate sunt lucrările sale în faţa întregului neam omenesc!

8 Binecuvântaţi, popoare, pe Dumnezeul nostru!

Faceţi să răsune lauda lui! R.

 

16 Toţi cei care vă temeţi de Dumnezeu, veniţi şi ascultaţi,

vă voi spune tot ce a făcut Domnul pentru mine!

17 Am strigat către el cu glas puternic

şi buzele mele au început să-l preamărească! R.

 


ALELUIA 2Cor 5,19

(Aleluia) Dumnezeu a împăcat lumea cu sine prin Cristos,

iar nouă ne-a încredinţat

misiunea de a vesti lumii împăcarea. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Dacă te ascultă, l-ai câştigat pe fratele tău.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 18,15-20

În acel timp, Isus spunea ucenicilor săi: 15 „Dacă fratele tău a săvârşit un păcat, du-te şi mustră-l între patru ochi; dacă te ascultă, l-ai câştigat pe fratele tău. 16 Dacă nu te va asculta, mai ia cu tine una sau două persoane, pentru ca orice hotărâre să fie întemeiată pe spusele a doi sau trei martori. 17 Dacă nu-i va asculta nici pe aceştia, spune-l comunităţii, dacă nu va asculta nici de comunitate, consideră-l ca pe un păgân şi ca pe un vameş. 18 Vă spun adevărul: tot ce veţi lega pe pământ va fi legat şi în ceruri şi tot ce veţi dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri. 19 Din nou vă spun: dacă doi dintre voi, pe acest pământ, se vor înţelege să ceară vreun lucru, îl vor primi de la Tatăl meu care este în ceruri. 20 Căci unde doi sau trei se adună în numele meu, acolo sunt eu în mijlocul lor”.

Cuvântul Domnului