en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Însemnează cu o cruce frunţile celor care plâng cauza nelegiuirilor.

Citire din cartea profetului Ezechiel 9,1-7; 10,18-22

1 Domnul mi-a spus cu un glas puternic: 1 „Pedeapsa Ierusalimului este foarte aproape, fiecare ţine în mână arma sa nimicitoare”. 2 Atunci s-au apropiat şase bărbaţi venind dinspre poarta de sus, care se află în partea de nord a templului. Fiecare ţinea în mână arma sa distrugătoare. Între ei se afla un bărbat îmbrăcat în haine de in, care purta la brâu un obiect de scris. Ei au intrat şi s-au oprit în faţa altarului de bronz. 3 Slava Domnului lui Israel s-a ridicat de deasupra heruvimilor, unde se afla, şi s-a îndreptat către pragul templului. Atunci Domnul l-a chemat pe bărbatul îmbrăcat în haine de in, care purta la brâu un obiect de scris, 4 şi i-a spus: „Treci prin mijlocul cetăţii Ierusalim şi însemnează cu o cruce frunţile tuturor acelora care suspină şi plâng din cauza nelegiuirilor săvârşite în cetate. 5 Apoi l-am auzit pe Domnul spunând celorlalţi: „Mergeţi după el prin cetate şi loviţi. Să nu aveţi pic de milă, nu cruţaţi pe nimeni: 6 bătrâni şi tineri, fete, copii şi femei, omorâţi-i, nimiciţi-i. Dar de cei care sunt însemnaţi pe frunte să nu vă atingeţi. Porniţi cu nimicirea de la sanctuarul meu!” Ei au început deci cu bătrânii care se închinau la idoli la intrarea în templu. 7 Domnul a adăugat: „Profanaţi templul şi umpleţi pridvorul cu cadavre, apoi ieşiţi!” Ei au ieşit deci şi au continuat nimicirea în cetate. 10,18 Slava Domnului a părăsit pragul templului şi s-a aşezat deasupra heruvimilor. 19 Aceştia şi-au întins aripile şi au plecat înălţându-se de la pământ în văzul meu. Ei s-au oprit înaintea porţii de răsărit a templului şi slava Dumnezeului lui Israel era deasupra lor. 20 Erau fiinţele pe care le văzusem sub tronul Dumnezeului lui Israel lângă fluviul Chebar şi mi-am dat seama că erau heruvimi. 21 Fiecare avea patru feţe şi patru aripi şi ceva asemănător cu nişte mâini omeneşti sub aripile lor. 22 Feţele lor semănau cu feţele pe care le văzusem lângă fluviul Chebar; aveau exact aceeaşi înfăţişare. Fiecare mergea drept înainte.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 112,1-2.3-4.5-6

R.: Te preamărim, Doamne, pentru slava ta cea mare!

sau

Aleluia.

1 Lăudaţi, slujitori ai Domnului,

lăudaţi numele Domnului!

2 Fie numele Domnului binecuvântat,

de acum şi până în veac. R.

 

3 De la răsăritul şi până la apusul soarelui

fie numele Domnului binecuvântat!

4 Domnul stăpâneşte peste toate neamurile,

slava lui este mai presus de ceruri. R.

 

5 Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru

care locuieşte atât de sus?

6 Care îşi pleacă privirile să vadă

ce se petrece în cer şi pe pământ. R.

 

ALELUIA 2Cor 5,19

(Aleluia) Dumnezeu a împăcat lumea cu sine prin Cristos,

iar nouă ne-a încredinţat

misiunea de a vesti lumii împăcarea. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Dacă te ascultă, l-ai câştigat pe fratele tău.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 18,15-20

În acel timp, Isus spunea ucenicilor săi: 15 „Dacă fratele tău a săvârşit un păcat, du-te şi mustră-l între patru ochi; dacă te ascultă, l-ai câştigat pe fratele tău. 16 Dacă nu te va asculta, mai ia cu tine una sau două persoane, pentru ca orice hotărâre să fie întemeiată pe spusele a doi sau trei martori. 17 Dacă nu-i va asculta nici pe aceştia, spune-l comunităţii, dacă nu va asculta nici de comunitate, consideră-l ca pe un păgân şi ca pe un vameş. 18 Vă spun adevărul: tot ce veţi lega pe pământ va fi legat şi în ceruri şi tot ce veţi dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri. 19 Din nou vă spun: dacă doi dintre voi, pe acest pământ, se vor înţelege să ceară vreun lucru, îl vor primi de la Tatăl meu care este în ceruri. 20 Căci unde doi sau trei se adună în numele meu, acolo sunt eu în mijlocul lor”.

Cuvântul Domnului