en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Arca alianţei Domnului va merge înaintea voastră.

Citire din cartea lui Iosua 3,7-10a.11.13-17

În zilele acelea, 7 Domnul i-a spus lui Iosua: „Astăzi te voi preamări în ochii întregului Israel, ca să ştie că eu sunt cu tine, aşa cum am fost cu Moise. 8 Tu vei da preoţilor, care poartă arca alianţei, această poruncă: «Când veţi ajunge pe malul Iordanului, opriţi-vă acolo!»”. 9 Apoi Iosua a spus israeliţilor: „Apropiaţi-vă şi ascultaţi cuvintele Domnului Dumnezeului vostru! 10a Iată după ce veţi recunoaşte că Dumnezeul cel viu este în mijlocul vostru şi că vă va da în stăpânire ţara canaaneenilor: 11 arca alianţei Domnului care stăpâneşte întregul pământ va trece Iordanul înaintea voastră. 13 Îndată ce picioarele preoţilor care poartă arca Domnului, stăpânul întregului pământ, vor atinge apele Iordanului, apele care vin de sus vor fi ca tăiate şi vor sta ca un perete”. 14 Când poporul a ridicat tabăra, ca să treacă Iordanul, preoţii purtau arca alianţei în fruntea poporului. 15 Îndată ce preoţii care purtau arca au ajuns la Iordan şi picioarele lor au atins apa – în timpul secerişului, Iordanul curge cu albia plină – 16 apele de sus s-au oprit, formând un perete în spatele căruia se întindeau pe o mare distanţă de la cetatea Adam din vecinătatea lui Tartan, iar apele de jos s-au scurs în întregime către Marea Moartă. Poporul a trecut Iordanul în dreptul cetăţii Ierihon: 17 preoţii care purtau arca alianţei Domnului au rămas nemişcaţi pe albia uscată a Iordanului, (în timp ce întregul Israel a trecut râul cu picioarele uscate), până când toţi au ajuns pe celălalt mal.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 113,1-2.3-4.5-6

R.: Aleluia; cu noi este Dumnezeu!

1 Când a ieşit Israel din Egipt,

când casa lui Iacob a plecat dintre străini,

2 Iuda a devenit sanctuarul lui Dumnezeu

şi Israel stăpânirea sa. R.

 

3 La venirea lui, marea s-a retras,

apele Iordanului s-au oprit pe loc,

4 munţii au săltat ca berbecii

şi dealurile ca mieii. R.

 

5 Mare, ce ai ca să te retragi?

Iordanule, pentru ce te opreşti în loc?

6 Munţilor, pentru ce săltaţi ca berbecii

şi, dealurilor, ca mieii? R.

 


ALELUIA Ps 118,135

(Aleluia) Arată-mi, Doamne, o faţă senină,

învaţă-mă legile tale. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Nu-ţi spun până la a şaptea oară, ci până la şaptezeci de ori câte şapte!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 18,21–19,1

În acel timp, Petru, apropiindu-se de Isus, l-a întrebat: 21 „Doamne, de câte ori va trebui să iert pe fratele meu care greşeşte împotriva mea? Până la a şaptea oară?” 22 Isus i-a zis: „Nu-ţi spun până la a şaptea oară, ci până la şaptezeci de ori câte şapte! 23 De aceea împărăţia cerurilor se aseamănă cu un împărat, care a hotărât să se socotească cu slujitorii săi. 24 Şi începând să se socotească, i-au adus pe unul care-i datora zece mii de talanţi. 25 Şi fiindcă nu avea de unde să-i dea înapoi, stăpânul a poruncit să fie vândut el, soţia lui, copiii lui şi tot ce avea şi să plătească datoria. 26 Atunci slujitorul s-a aruncat la picioarele lui şi l-a rugat zicând: «Îngăduie-mă şi-ţi voi restitui totul». 27 Cuprins de milă, stăpânul acelui slujitor i-a dat drumul şi i-a iertat şi datoria. 28 Când a ieşit, slujitorul acela a întâlnit pe unul, care era slujitor ca şi el şi care îi era dator cu o sută de dinari. Aruncându-se asupra lui, îl strângea de gât, zicându-i: «Plăteşte-mi datoria!». 29 Atunci tovarăşul său i s-a aruncat la picioare şi l-a rugat: «Îngăduie-mă şi-ţi voi restitui totul!». 30 Dar el nu a vrut, ci s-a dus şi l-a aruncat în temniţă, până ce va plăti datoria. 31 Când au văzut ceilalţi slujitori cele întâmplate, s-au întristat adânc şi s-au dus şi au povestit stăpânului lor toate cele petrecute. 32 Atunci stăpânul l-a chemat pe slujitorul acela şi i-a zis: «Slugă rea, eu ţi-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. 33 Oare nu se cuvenea să ai şi tu la rândul tău milă de tovarăşul tău, aşa cum eu am avut milă de tine?». 34 Şi, mâniat, stăpânul l-a dat pe mâna călăilor, până ce va plăti toată datoria. 35 Tot aşa vă va face şi Tatăl meu ceresc, dacă nu va ierta fiecare din inimă fratelui său”. 19,1 După ce a spus aceste cuvinte, Isus a plecat din Galileea şi s-a dus în Iudeea, dincolo de Iordan.

Cuvântul Domnului