en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Pleacă în exil ziua, în văzul lor.

Citire din cartea profetului Ezechiel 12,1-12

1 Domnul mi-a adresat aceste cuvinte: 2 „Fiul omului, tu locuieşti în mijlocul unui neam de răzvrătiţi; au ochi să vadă, şi nu văd; au urechi să audă, şi nu aud, căci sunt un neam de răzvrătiţi. 3 Tu însă, fiul omului, pregăteşte-ţi sacul de pribegie şi pleacă în exil ziua, în văzul lor; poate vor înţelege atunci că sunt un neam de răzvrătiţi. 4 Scoate-ţi sacul, ca un sac de pribeag, ziua, în văzul lor. Tu însuţi să pleci seara, în văzul lor, aşa cum fac cei care trebuie să plece în pribegie. 5 În văzul lor să faci o spărtură în perete şi să ieşi prin ea. 6 În văzul lor să-ţi iei sacul pe umeri şi să-l duci pe întuneric, să-ţi acoperi faţa cu un văl, ca să nu mai vezi ţara; voi face din tine o prevestire pentru israeliţi”. 7 Am făcut cum mi s-a poruncit: Ziua mi-am luat sacul, ca un sac de pribeag, şi seara am făcut o spărtură în perete cu mâinile, mi-am luat sacul pe întuneric şi mi l-am pus pe umeri, în văzul lor. 8 A doua zi dimineaţa, Domnul mi-a adresat acest cuvânt: 9 „Fiul omului, casa lui Israel, acest neam de răzvrătiţi, te-a întrebat: «Ce faci acolo?». 10 Răspunde-le: «Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: Această profeţie priveşte Ierusalimul şi întreaga casă a lui Israel care se află în el! 11 Eu sunt pentru voi o prevestire: Ceea ce am făcut eu, vi se va face vouă: Veţi pleca în exil, în robie; 12 şi conducătorul care este în mijlocul vostru îşi va lua sacul pe umeri şi va ieşi pe întuneric; i se va face o spărtură în zid ca să poată ieşi, îşi va acoperi faţa să nu mai vadă ţara»”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 77,56-57.58-59.61-62 (R.: cf. 7c)

R.: Iartă, Doamne, fărădelegea poporului tău!

56 Fiii lui Israel l-au întărâtat pe Dumnezeul cel Preaînalt,

s-au răzvrătit împotriva lui şi n-au ţinut poruncile lui,

57 s-au îndepărtat de el şi l-au trădat ca şi părinţii lor,

au tras într-o parte, ca un arc ce alunecă din mână. R.

 

58 L-au supărat prin cultul înălţimilor,

cu idolii lor i-au aprins mânia.

59 Văzând aceasta, Dumnezeu s-a indignat

şi l-a pedepsit cu asprime pe Israel. R.

 

61 A lăsat ca slava lui să fie luată în robie

şi măreţia lui în mâinile duşmanilor.

62 A dat pradă robiei poporul lui,

n-a mai ţinut seama de moştenirea lui. R.

 

ALELUIA Ps 118,135

(Aleluia) Arată-mi, Doamne, o faţă senină,

învaţă-mă legile tale. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Nu-ţi spun până la a şaptea oară, ci până la şaptezeci de ori câte şapte!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 18,21–19,1

În acel timp, Petru, apropiindu-se de Isus, l-a întrebat: 21 „Doamne, de câte ori va trebui să iert pe fratele meu care greşeşte împotriva mea? Până la a şaptea oară?” 22 Isus i-a zis: „Nu-ţi spun până la a şaptea oară, ci până la şaptezeci de ori câte şapte! 23 De aceea împărăţia cerurilor se aseamănă cu un împărat, care a hotărât să se socotească cu slujitorii săi. 24 Şi începând să se socotească, i-au adus pe unul care-i datora zece mii de talanţi. 25 Şi fiindcă nu avea de unde să-i dea înapoi, stăpânul a poruncit să fie vândut el, soţia lui, copiii lui şi tot ce avea şi să plătească datoria. 26 Atunci slujitorul s-a aruncat la picioarele lui şi l-a rugat zicând: «Îngăduie-mă şi-ţi voi restitui totul». 27 Cuprins de milă, stăpânul acelui slujitor i-a dat drumul şi i-a iertat şi datoria. 28 Când a ieşit, slujitorul acela a întâlnit pe unul, care era slujitor ca şi el şi care îi era dator cu o sută de dinari. Aruncându-se asupra lui, îl strângea de gât, zicându-i: «Plăteşte-mi datoria!». 29 Atunci tovarăşul său i s-a aruncat la picioare şi l-a rugat: «Îngăduie-mă şi-ţi voi restitui totul!». 30 Dar el nu a vrut, ci s-a dus şi l-a aruncat în temniţă, până ce va plăti datoria. 31 Când au văzut ceilalţi slujitori cele întâmplate, s-au întristat adânc şi s-au dus şi au povestit stăpânului lor toate cele petrecute. 32 Atunci stăpânul l-a chemat pe slujitorul acela şi i-a zis: «Slugă rea, eu ţi-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. 33 Oare nu se cuvenea să ai şi tu la rândul tău milă de tovarăşul tău, aşa cum eu am avut milă de tine?». 34 Şi, mâniat, stăpânul l-a dat pe mâna călăilor, până ce va plăti toată datoria. 35 Tot aşa vă va face şi Tatăl meu ceresc, dacă nu va ierta fiecare din inimă fratelui său”. 19,1 După ce a spus aceste cuvinte, Isus a plecat din Galileea şi s-a dus în Iudeea, dincolo de Iordan.

Cuvântul Domnului