en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

L-am luat pe tatăl vostru Abraham de dincolo de Eufrat; v-am scos din Egipt şi v-am adus în ţară.

Citire din cartea lui Iosua 24,1-13

În zilele acelea, 1 Iosua a adunat toate triburile lui Israel la Sihem. Apoi i-a chemat pe bătrânii lui Israel împreună cu căpeteniile, judecătorii şi scribii poporului, şi toţi s-au prezentat în faţa lui Dumnezeu. 2 Iosua a spus atunci întregului popor: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: Strămoşii voştri până la Terah, tatăl lui Abraham şi al lui Nahor, locuiau dincolo de Eufrat şi slujeau dumnezeilor străini. 3 Atunci, eu l-am luat pe tatăl vostru Abraham de dincolo de Eufrat şi l-am pus să străbată întreaga ţară a Canaanului; i l-am dat pe Isaac şi i-am înmulţit urmaşii. 4 Lui Isaac i l-am dat pe Iacob şi pe Esau. Lui Esau i-am dat în stăpânire ţinutul muntos Seir. Iacob şi fiii săi au coborât în Egipt. 5 În cele din urmă, i-am trimis pe Moise şi pe Aron şi am lovit Egiptul prin toate minunile pe care le-am săvârşit în el şi apoi v-am scos din Egipt. 6 I-am scos din Egipt pe părinţii voştri şi voi aţi ajuns la mare. Egiptenii i-au urmărit pe părinţii voştri cu carele şi cu caii până la Marea Roşie. 7 Părinţii voştri au strigat atunci la Domnul şi el a aşternut o ceaţă deasă între voi şi egipteni şi a întors asupra lor marea, care i-a acoperit. Voi aţi văzut cu ochii voştri ce am făcut eu în Egipt; apoi aţi rămas multă vreme în pustiu. 8 V-am adus în cele din urmă în ţara amoriţilor care locuiau dincolo de Iordan. Ei au luptat împotriva voastră, dar eu i-am dat în mâinile voastre. Voi aţi luat în stăpânire ţara lor, căci eu i-am nimicit înaintea voastră. 9 Apoi s-a ridicat Balac, fiul lui Ţipor, regele Moabului, şi a luptat împotriva lui Israel. El l-a chemat pe Balaam, fiul lui Beor, ca să vă blesteme. 10 Însă eu n-am vrut să-l ascult pe Balaam; dimpotrivă, el a trebuit să vă binecuvânteze şi eu v-am scăpat din mâna lui Balac. 11 Apoi voi aţi trecut Iordanul şi aţi venit la Ierihon. Locuitorii din Ierihon au luptat împotriva voastră, la fel şi multe alte popoare, dar eu i-am dat pe toţi în mâinile voastre. 12 Am trimis înaintea voastră viespi mari, care i-au izgonit pe cei doi regi ai amoriţilor, fără să fi fost nevoie nici de sabia, nici de arcul vostru. 13 Eu v-am dat vouă un pământ pe care nu voi l-aţi lucrat, cetăţi pe care le locuiţi, dar pe care nu voi le-aţi construit, vii şi livezi de măslini din care mâncaţi, dar pe care nu voi le-aţi sădit”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 135,1-3.16-18.21-22 şi 24 (R.: 1)

R.: Lăudaţi pe Domnul pentru că este bun, veşnică este îndurarea lui!

1 Lăudaţi pe Domnul pentru că este bun,

veşnică este îndurarea lui!

2 Lăudaţi pe Dumnezeul dumnezeilor,

veşnică este îndurarea lui!

3 Lăudaţi pe stăpânul stăpânitorilor,

veşnică este îndurarea lui! R.

 

16 El a călăuzit pe poporul său prin pustiu,

veşnică este îndurarea lui!

17 El a lovit împăraţi puternici,

veşnică este îndurarea lui!

18 El a dat la moarte pe regi înfricoşători,

veşnică este îndurarea lui! R.

21 Pentru că a dat ţara lui ca moştenire,

veşnică este îndurarea lui!

22 Ca moştenire slujitorului său Israel,

veşnică este îndurarea lui!

24 El ne-a mântuit de asupritorii noştri,

veşnică este îndurarea lui! R.

 


ALELUIA 1Tes 2,13

(Aleluia) Primiţi cuvântul lui Dumnezeu,

căci nu este un cuvânt omenesc,

ci, într-adevăr, Dumnezeu este cel care vă vorbeşte. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Din cauza împietririi inimii voastre v-a dat voie Moise să vă lăsaţi soţiile; însă la început n-a fost aşa.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 19,3-12

În acel timp, 3 câţiva farisei s-au apropiat de Isus pentru a-l prinde în vorbă; ei l-au întrebat: „Este oare îngăduit unui om să-şi lase soţia pentru orice motiv?” 4 El le-a răspuns: „N-aţi citit că la început Creatorul oamenilor i-a creat bărbat şi femeie 5 şi le-a zis: De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu soţia sa, şi amândoi vor fi un singur trup? 6 Aşa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Ceea ce Dumnezeu a unit omul să nu despartă!” 7 Ei i-au obiectat: „Atunci pentru ce a poruncit Moise ca, înainte de a fi lăsată, să i se dea femeii dovadă de divorţ?” 8 Isus le-a răspuns: „Din cauza împietririi inimii voastre v-a dat voie Moise să vă lăsaţi soţiile; însă la început nu era aşa. 9 Vă spun, aşadar: Cine îşi lasă soţia, în afara cazului că trăieşte nelegitim cu ea, pentru a se căsători cu alta, comite adulter”. 10 Atunci ucenicii i-au spus: „Dacă aceasta este situaţia bărbatului faţă de femeie, nu face să te mai căsătoreşti”. 11 El însă le-a răspuns: „Nu toţi înţeleg acest cuvânt, ci numai cei cărora le este dat. 12 Există oameni incapabili de căsătorie, pentru că au defect din naştere; alţii pentru că au fost mutilaţi de către oameni; alţii au ales de bunăvoie să nu se căsătorească, pentru împărăţia lui Dumnezeu. Cine poate înţelege, să înţeleagă!”

Cuvântul Domnului