en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Alegeţi astăzi pe acela căruia vreţi să-i slujiţi.

Citire din cartea lui Iosua 24,14-29

În zilele acelea, Iosua a adunat toate triburile lui Israel şi le-a spus: 14 „Temeţi-vă de Domnul şi slujiţi-l cu fidelitate din toată inima. Înlăturaţi-i pe zeii cărora le-au slujit părinţii voştri dincolo de Eufrat şi în Egipt; slujiţi-i Domnului! 15 Dacă nu vă place să slujiţi Domnului, alegeţi-l astăzi pe acela căruia vreţi să-i slujiţi: pe zeii cărora le-au slujit părinţii voştri dincolo de Eufrat sau pe zeii amoriţilor în ţara cărora locuiţi. Eu şi casa mea vrem să-i slujim Domnului!” 16 Atunci poporul a răspuns: „Mai bine moartea decât să-l părăsim pe Domnul, ca să slujim altor dumnezei! 17 Domnul Dumnezeul nostru ne-a scos pe noi şi pe părinţii noştri din ţara Egiptului, din casa robiei; el a săvârşit mari minuni sub ochii noştri şi ne-a ocrotit de-a lungul întregului drum pe care l-am străbătut printre popoarele, prin mijlocul cărora am trecut. 18 Domnul a alungat dinaintea noastră toate aceste popoare, precum şi pe amoriţi, locuitorii acestei ţări. De aceea noi vrem să-i slujim Domnului, pentru că el este Dumnezeul nostru”. 19 Atunci Iosua a spus poporului: „Voi nu veţi reuşi să-i slujiţi Domnului, căci el este un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu gelos, care nu va ierta răzvrătirile şi păcatele voastre. 20 Dacă îl veţi părăsi pe Domnul, ca să slujiţi dumnezeilor străini, el care v-a făcut atâta bine, se va întoarce împotriva voastră, vă va pedepsi şi vă va nimici”. 21 Poporul i-a răspuns lui Iosua: „Nicidecum. Noi îi vom sluji Domnului!” 22 Atunci Iosua a spus poporului: „Voi înşivă sunteţi martori împotriva voastră: voi aţi ales să-i slujiţi Domnului!” Ei au răspuns: „Suntem martori!” 23 Iosua a reluat: „Atunci îndepărtaţi-i pe dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru şi întoarceţi-vă inima către Domnul Dumnezeul lui Israel!” 24 Poporul i-a răspuns lui Iosua: „Domnului Dumnezeului nostru îi vom sluji şi de glasul lui vom asculta!” 25 În acea zi, Iosua a încheiat pentru popor un legământ şi acolo la Sihem i-a dat un statut şi o lege. 26 Iosua a scris toate acestea în cartea Legii lui Dumnezeu. A luat o piatră mare şi a ridicat-o sub stejarul care se află în locul închinat Domnului. 27 El a spus întregului popor: „Iată, această piatră va fi martoră împotriva voastră, pentru că ea a auzit toate cuvintele pe care ni le-a spus Domnul; va fi martoră împotriva voastră, ca să nu vă lepădaţi de Dumnezeul vostru”. 28 Apoi Iosua a dat drumul poporului şi fiecare s-a dus la tribul său. 29 După aceasta, Iosua, fiul lui Nun, slujitorul Domnului, a murit în vârstă de o sută zece ani.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 15,1-2a şi 5.7-8.11 (R.: cf. 5a)

R.: Domnul este partea mea de moştenire!

1 Păzeşte-mă, Dumnezeule, că tu eşti speranţa mea.

2a Am spus Domnului: „Tu eşti Dumnezeul meu!

Numai tu eşti fericirea mea!”

5 Domnul este partea mea de moştenire şi cupa mea cu sorţi,

tu eşti acela care ai în mână soarta mea. R.

 

7 Îl binecuvântez pe Domnul care mi-a dat înţelepciune,

la aceasta până şi noaptea mă îndeamnă inima.

8 Îl am mereu în faţa ochilor pe Domnul;

dacă el este la dreapta mea, nu mă clatin. R.

 

11 Tu îmi vei arăta cărarea vieţii;

în faţa ta sunt bucurii nespuse,

la dreapta ta fericirea este veşnică. R.

 


ALELUIA Mt 11,25

(Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte,

stăpânul cerului şi al pământului,

pentru că ai descoperit celor mici misterele împărăţiei tale. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Nu-i opriţi pe copii să vină la mine; căci a celor care li se aseamănă este împărăţia cerurilor.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 19,13-15

În acel timp, 13 la Isus au fost aduşi copii, ca el să-şi pună mâinile asupra lor şi să se roage pentru ei. Însă ucenicii îi îndepărtau cu asprime. 14 Isus le-a zis: „Lăsaţi-i pe copii, nu-i opriţi să vină la mine, căci a acelora care li se aseamănă este împărăţia cerurilor!” 15 Apoi şi-a pus mâinile asupra lor şi a plecat mai departe.

Cuvântul Domnului