en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Îl voi judeca pe fiecare după purtarea lui.

Citire din cartea profetului Ezechiel 18,1-10.13b.30-32

1 Domnul mi-a adresat aceste cuvinte: 2 „Cum de aţi ajuns că în ţara lui Israel repetaţi acest proverb: «Părinţii au mâncat aguridă şi fiilor li se strepezesc dinţii?». 3 Jur pe viaţa mea, spune Domnul Dumnezeu, că nu veţi mai repeta acest proverb în Israel. 4 Iată, toţi oamenii sunt sub stăpânirea mea: atât tatăl, cât şi fiul, ei îmi aparţin. Cine a păcătuit acela va muri! 5 Dacă este cineva drept, face ce este drept şi iubeşte dreptatea, 6 nu ia parte la ospeţele idolilor pe înălţimi, nu-şi înalţă ochii către idolii casei lui Israel, nu necinsteşte femeia aproapelui său, 7 nu asupreşte pe nimeni, restituie ceea ce i-a fost lăsat zălog, nu înşală, împarte pâinea sa cu cel flămând şi îl îmbracă pe cel gol; 8 nu împrumută pentru dobândă şi nu ia camătă, se ţine departe de nedreptate, pronunţă o judecată dreaptă între doi potrivnici, 9 trăieşte după legile mele, observă poruncile mele şi le urmează cu fidelitate: acest om este drept cu adevărat şi va trăi”, spune Domnul Dumnezeu. 10 Însă dacă acest om are un fiu violent, care varsă sânge sau se face vinovat de alte păcate, 13b acest fiu nu va trăi, va muri, şi numai el va fi vinovat de propria-i moarte. 30 De aceea, aşa spune Domnul Dumnezeu: „Vă voi judeca pe toţi, pe fiecare după purtarea lui, casa lui Israel! Întoarceţi-vă la mine, 31 îndepărtaţi-vă de păcatele voastre, făuriţi-vă o inimă nouă şi un duh nou! De ce vreţi să muriţi, voi cei din casa lui Israel? 32 Nu mă bucur de moartea nimănui, spune Domnul Dumnezeu, convertiţi-vă şi veţi trăi!”

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 50,12-13.14-15.18-19 (R.: 12a)

R.: Zideşte în mine, Doamne, o inimă curată!

12 Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule,

şi un duh drept înnoieşte înăuntrul meu.

13 Nu mă alunga din faţa ta

şi Duhul tău sfânt nu-l lua de la mine. R.

 

14 Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii tale

şi întăreşte-mă cu duh binevoitor.

15 Atunci voi învăţa pe cei păcătoşi căile tale

şi cei rătăciţi se vor întoarce la tine. R.

 

18 Dacă ai fi voit jertfe, ţi-aş fi adus,

dar arderile de tot nu-ţi sunt plăcute.

19 Jertfa mea, Dumnezeule, este duhul smerit,

inima căită şi smerită, Dumnezeule, n-o dispreţui. R.

 

ALELUIA Mt 11,25

(Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte,

stăpânul cerului şi al pământului,

pentru că ai descoperit celor mici misterele împărăţiei tale. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Nu-i opriţi pe copii să vină la mine; căci a celor care li se aseamănă este împărăţia cerurilor.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 19,13-15

În acel timp, 13 la Isus au fost aduşi copii, ca el să-şi pună mâinile asupra lor şi să se roage pentru ei. Însă ucenicii îi îndepărtau cu asprime. 14 Isus le-a zis: „Lăsaţi-i pe copii, nu-i opriţi să vină la mine, căci a acelora care li se aseamănă este împărăţia cerurilor!” 15 Apoi şi-a pus mâinile asupra lor şi a plecat mai departe.

Cuvântul Domnului