en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Şi pe cei străini îi voi conduce la muntele meu cel sfânt...

Citire din cartea profetului Isaia 56,1.6-7

Aşa vorbeşte Domnul: 1 „Păziţi dreptatea, faceţi ce este bine, căci mântuirea mea este aproape: ea vine şi dreptatea mea stă gata să se arate. 6 Pe străinii care se vor pune în slujba Domnului, din iubire pentru numele lui şi vor deveni slujitorii lui, şi toţi aceia care vor respecta ziua de odihnă a mea, nu o vor pângări şi vor rămâne statornici în legământul meu, 7 îi voi conduce la muntele meu cel sfânt. Îi voi face fericiţi în casa mea de rugăciune. Arderile de tot şi jertfele lor vor fi bine primite pe altarul meu căci casa mea se va numi: „Casă de rugăciune pentru toate popoarele”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 66,2-3.5.6 şi 8 (R.: 4)

R.: Toate popoarele, preamăriţi-l pe Domnul!

2 Dumnezeu să aibă milă de noi şi să ne binecuvânteze,

să-şi îndrepte spre noi faţa senină;

3 ca să se cunoască pe pământ calea ta,

şi mântuirea ta la toate popoarele. R.

5 Neamurile să tresalte de bucurie şi să cânte,

pentru că judeci popoarele cu dreptate

şi călăuzeşti neamurile pe faţa pământului. R.

 

6 Să-ţi mulţumească popoarele, Dumnezeule,

toate popoarele să-ţi mulţumească.

8 Dumnezeu să ne binecuvânteze;

toate marginile pământului să-l cinstească. R.

 

LECTURA A II-A

Dumnezeu nu şi-a retras darurile şi chemarea lui, date poporului israelit pentru totdeauna.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 11,13-15.29-32

Fraţilor, 13 vă spun vouă, care eraţi păgâni: în măsura în care eu sunt apostol al păgânilor, în acea măsură va fi gloria slujirii mele 14 să-i fac geloşi pe confraţii mei iudei şi să-i aduc la mântuire cel puţin pe unii dintre ei. 15 Dacă respingerea lor a adus împăcarea lumii cu Dumnezeu, ce se va întâmpla atunci când vor fi reprimiţi? Va fi ca o înviere a morţilor. 29 Darurile lui Dumnezeu şi chemarea lui sunt date pentru totdeauna. 30 După cum odinioară voi aţi fost neascultători faţă de Dumnezeu, dar acum, ca urmare a neascultării lor, aţi aflat îndurare, 31 aşa şi ei, care au devenit neascultători, ca urmare a îndurării pe care aţi aflat-o, acum, să afle îndurare. 32 Dumnezeu i-a lăsat pe toţi să cadă în neascultare, pentru ca să-şi arate îndurarea faţă de toţi.

Cuvântul Domnului.

 

ALELUIA Mt 4,23

(Aleluia) Isus predica evanghelia despre împărăţia lui Dumnezeu

şi-i vindeca pe cei bolnavi şi suferinzi. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Femeie, mare este credinţa ta!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 15,21-28

În acel timp, 21 Isus s-a retras în ţinutul Tirului şi al Sidonului. 22 Atunci o femeie canaaneană din acel ţinut a venit la el şi a început să strige: „Fie-ţi milă de mine, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este chinuită îngrozitor de diavol”. 23 Dar el nu i-a răspuns nici un cuvânt. Ucenicii au venit la el şi l-au rugat: „Împlineşte-i dorinţa, căci strigă mereu în urma noastră!” 24 Isus a răspuns: „Nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel!” 25 Dar ea a venit, s-a prosternat în faţa lui, zicând: „Doamne, ajută-mă!” 26 El a răspuns: „Nu-i drept să iei pâinea copiilor şi s-o arunci căţeilor”. 27 Atunci ea a replicat: „Da, Doamne, dar şi căţeii mănâncă firimiturile care cad de pe masa stăpânilor lor”. 28 Isus i-a răspuns: „Femeie, mare este credinţa ta! Să ţi se împlinească dorinţa!” Şi în acelaşi ceas fiica ei s-a vindecat.

Cuvântul Domnului