en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

FORMAT AUDIO

LECTURA I

Veniţi, mâncaţi la ospăţul meu şi beţi din vinul pe care l-am pregătit.

Citire din cartea Proverbelor 9,1-6

1 Înţelepciunea şi-a construit casa şi a sculptat cele şapte coloane. 2 Şi-a tăiat vitele, a pregătit vinul şi a pus masa. 3 Şi-a trimis slugile ca să-i invite pe oameni din punctele cele mai înalte ale cetăţii: 4 „Dacă nu aveţi înţelepciune, veniţi la mine!” Celor neştiutori, ea le spune: 5 „Veniţi, mâncaţi la ospăţul meu şi beţi din vinul meu pe care l-am pregătit! 6 Lăsaţi-vă de nebunia voastră, ca să trăiţi; păşiţi pe calea înţelepciunii!”

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,2-3.10-11.12-13.14-15 (R.: 9a)

R.: Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul!

2 Voi lăuda pe Domnul întotdeauna,

lauda lui va fi fără încetare pe buzele mele,

3 să se laude sufletul meu în Domnul!

Să audă cei blânzi şi să se bucure! R.

 

10 Temeţi-vă de Domnul, voi sfinţii lui,

căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de el.

11 Bogaţii au sărăcit şi îndură foame,

dar cei ce-l caută pe Domnul nu duc lipsă de nimic. R.

 

12 Veniţi, fiilor, şi ascultaţi-mă,

căci vă voi învăţa frica de Domnul.

13 Unde este omul care doreşte viaţa

şi vrea să aibă parte de zile fericite? R.

 

14 Fereşte-ţi limba de răutate

şi buzele de orice minciună;

15 fugi de rău şi fă binele,

caută pacea, urmăreşte-o neîncetat. R.

 

LECTURA A II-A

Înţelegeţi care este voinţa lui Dumnezeu.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 5,15-20

Fraţilor, 15 luaţi bine seama cum vă purtaţi! Nu trăiţi ca nebunii, ci ca oamenii înţelepţi. 16 Folosiţi bine timpul de faţă, căci trăim zile grele. 17 Nu fiţi lipsiţi de judecată, ci înţelegeţi care este voinţa Domnului. 18 Nu vă îmbătaţi, căci vinul duce la desfrânare, dar lăsaţi-vă umpluţi de Duhul Sfânt. 19 Faceţi să răsune în mijlocul vostru psalmi, imnuri şi cântece de laudă; cântaţi-i Domnului şi preamăriţi-l din toată inima. 20 Totdeauna şi pentru toate mulţumiţi-i lui Dumnezeu Tatăl, în numele Domnului nostru Isus Cristos.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA In 6,56

(Aleluia) Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu

rămâne în mine şi eu în el, spune Domnul. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Trupul meu cu adevărat este mâncare şi sângele meu cu adevărat băutură.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 6,51-59

În acel timp, Isus a spus mulţimii: 51 „Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta va trăi în veci; iar pâinea pe care eu o voi da pentru viaţa lumii este trupul meu”. 52 Iudeii se certau zicând: „Cum poate acesta să ne dea trupul să-l mâncăm?” 53 Isus le-a zis: „Adevăr, adevăr zic vouă: dacă nu mâncaţi trupul Fiului Omului şi nu beţi sângele lui, nu veţi avea viaţă în voi. 54 Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu are viaţa veşnică şi eu îl voi învia în ziua de apoi. 55 Trupul meu cu adevărat este mâncare şi sângele meu cu adevărat băutură. 56 Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu rămâne în mine şi eu rămân în el. 57 Precum m-a trimis pe mine Tatăl cel viu şi eu trăiesc prin Tatăl, la fel şi cel care mă va mânca pe mine va trăi prin mine. 58 Aceasta este pâinea care coboară din cer, nu ca aceea din care au mâncat părinţii voştri. Ei au murit; cine mănâncă din această pâine va trăi în veci”. 59 Acestea le-a zis pe când învăţa în sinagoga din Cafarnaum.

Cuvântul Domnului