en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Ieremia – semn de împotrivire.

Citire din cartea profetului Ieremia 38,4-7.9-10

În zilele acelea, 4 căpeteniile i-au spus regelui Sedecia: „Omul acesta trebuie ucis: cu vorbele lui îi descurajează pe toţi luptătorii care au mai rămas în această cetate şi întreaga populaţie. El nu caută fericirea, ci nenorocirea poporului”. 5 Regele Sedecia le-a răspuns: „Este deja în mâinile voastre şi regele nu vă poate sta împotrivă!” 6 Atunci l-au luat pe Ieremia şi l-au aruncat în fântâna lui Malchia, fiul regelui, lăsându-l în jos cu funiile. În această fântână, care se afla în curtea închisorii, nu era apă, ci numai mâl, şi Ieremia s-a afundat în mâl. 7 Curteanul etiopian Ebed-Melek i-a spus regelui: 9 „Măria ta, domnul meu, rău au făcut oamenii aceştia cu profetul Ieremia. L-au aruncat în fântână şi va muri de foame!” 10 Atunci regele a dat această poruncă etiopianului Ebed-Melek: „Ia cu tine trei oameni şi scoate-l din fântână pe profetul Ieremia, până nu moare!”

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 39,2.3.4.18 (R.: 14b)

R.: Doamne Dumnezeule, vino repede în ajutorul meu!

2 Mi-am pus toată nădejdea în Domnul,

el s-a plecat spre mine şi mi-a ascultat strigătul. R.

 

3 M-a scos din prăpastia morţii,

din noroi şi mocirlă,

mi-a pus picioarele pe stâncă,

mi-a făcut paşii siguri. R.

 

4 Mi-a pus pe buze un cântec nou,

un imn de laudă pentru Dumnezeul nostru.

Văzând aceasta mulţi s-au temut

şi s-au încrezut în Domnul. R.

 

18 Eu sunt sărac şi nefericit,

dar Dumnezeu are grijă de mine.

Tu eşti ajutorul şi eliberatorul meu:

Dumnezeul meu, nu zăbovi! R.

 

LECTURA A II-A

Să parcurgem cu perseverenţă cursa de alergare care ne stă în faţă.

Citire din Scrisoarea către Evrei 12,1-4

Fraţilor, 1 suntem înconjuraţi de o mulţime imensă de mărturisitori ai credinţei; ca şi ei, să ne debarasăm de tot ceea ce ne împovărează, mai întâi de păcatul care ne înlănţuie; atunci vom parcurge cu perseverenţă cursa de alergare care ne stă în faţă, 2 cu ochii fixaţi asupra lui Isus, care este începutul şi ţinta credinţei noastre. Renunţând la bucuria care i-a fost propusă, el a îndurat chinurile crucii fără a ţine seama de dezonoarea ei, şi, aşezat la dreapta lui Dumnezeu, domneşte împreună cu el. 3 Meditaţi exemplul celui care a îndurat atât de mult din partea păcătoşilor, şi atunci nu veţi mai fi copleşiţi de descurajare. 4 În lupta voastră contra păcatului, voi nu v-aţi împotrivit încă până la sânge.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA In 10,27

(Aleluia) Oile mele ascultă glasul meu, spune Domnul;

eu le cunosc pe ele şi ele mă urmează. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

N-am venit să aduc pace, ci dezbinare.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 12,49-53

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 49 „Am venit să aduc foc pe pământ şi cât aş vrea ca el să fie deja aprins! 50 Trebuie să primesc un botez, şi cât mă apasă aşteptarea împlinirii lui! 51 Credeţi că am venit să aduc pacea în lume? Vă spun, nu, ci mai degrabă dezbinarea. 52 Căci de acum încolo cinci persoane din aceeaşi familie vor fi dezbinate: trei împotriva a două şi două împotriva a trei; 53 se vor dezbina tatăl împotriva fiului şi fiul împotriva tatălui; mama împotriva fiicei şi fiica împotriva mamei; soacra împotriva nurorii şi nora împotriva soacrei”.

Cuvântul Domnului