en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Domnul a ridicat judecători peste ei, dar nici pe ei nu i-au ascultat.

Citire din cartea Judecătorilor 2,11-19

În zilele acelea, 11 fiii lui Israel au săvârşit ceea ce este rău înaintea Domnului şi s-au închinat zeilor Baal. 12 L-au părăsit pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor care i-a scos din ţara Egiptului şi i-au urmat pe dumnezeii popoarelor vecine. S-au închinat în faţa lor şi l-au mâniat pe Domnul. 13 L-au părăsit pe Domnul, ca să le slujească zeilor Baal şi Astarte. 14 Atunci mânia Domnului s-a aprins împotriva lui Israel. El i-a dat în mâna jefuitorilor care i-au prădat şi i-a lăsat în voia duşmanilor dimprejur, cărora nu le-au putut ţine piept. 15 În toate incursiunile lor, mâna Domnului le stătea împotrivă, aşa cum le spusese şi cum le jurase. I-a adus astfel într-o mare strâmtorare. 16 Atunci Domnul a ridicat peste ei judecători, ca să-i scape din mâna jefuitorilor. 17 Însă ei n-au ascultat nici de judecătorii lor. Dar s-au pângărit cu alţi dumnezei, s-au închinat în faţa lor. S-au îndepărtat foarte repede de calea pe care au urmat-o părinţii lor. N-au urmat ascultarea faţă de poruncile Domnului. 18 Când Domnul ridica un judecător peste ei, Domnul era cu judecătorul şi îi salva din mâna duşmanilor lor, cât timp trăia judecătorul, căci Domnul se lăsa înduplecat când ei gemeau sub jugul celor care îi apăsau. 19 Dar când murea judecătorul, ei se întorceau din nou la faptele lor rele şi se înglodau în ele mai rău decât părinţii lor: urmau alţi dumnezei, se închinau şi se prosternau în faţa lor, stăruiau în nelegiuirile lor şi erau la fel de împietriţi ca şi părinţii lor.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 105,34-35.36-37.39-40.43ab şi 44 (R.: 4a)

R.: Adu-ţi aminte de noi, Doamne, căci suntem poporul tău!

34 Părinţii noştri n-au nimicit popoarele,

aşa cum le poruncise Domnul.

35 Ei s-au amestecat cu neamurile

şi au învăţat obiceiurile lor. R.

 

36 S-au închinat la idolii lor,

care au fost pentru ei o cauză de poticnire.

37 Şi-au jertfit fiii şi fiicele la idoli. R.

 

39 S-au pângărit prin faptele lor,

s-au întinat prin obiceiurile lor.

40 Atunci Domnul s-a aprins de mânie împotriva poporului său,

i s-a făcut silă de moştenirea sa. R.

 

43ab De mai multe ori i-a eliberat,

dar ei s-au arătat împietriţi în răzvrătirea lor.

44 Totuşi s-a uitat la strâmtorarea lor,

când au strigat către dânsul. R.

 


ALELUIA Mt 5,3

(Aleluia) Fericiţi cei săraci cu duhul,

căci a lor este împărăţia cerurilor. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Dacă vrei să fii desăvârşit, vinde tot ce ai, dă săracilor şi vei avea comoară în cer.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 19,16-22

16 În acel timp, a venit la Isus un om şi l-a întrebat: „Învăţătorule, ce bine trebuie să fac, pentru ca să am viaţa veşnică?” 17 Isus i-a zis: „De ce mă întrebi ce-i bine? Unul singur este bun. Dacă vrei să intri în viaţa veşnică, păzeşte poruncile”. 18 „Care?”– l-a întrebat el. Isus i-a răspuns: „Să nu ucizi. Să nu săvârşeşti adulter. Să nu furi. Să nu dai mărturie falsă. 19 Cinsteşte pe tatăl şi pe mama ta. De asemenea: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”. 20 Tânărul i-a zis: „Toate acestea le-am păzit. Ce-mi mai lipseşte?” 21 Isus i-a răspuns: „Dacă vrei să fii desăvârşit, du-te, vinde tot ce ai, dă săracilor şi vei avea comoară în ceruri, apoi vino şi urmează-mă”. 22 Auzind aceste cuvinte, tânărul a plecat trist, căci avea multe bogăţii.

Cuvântul Domnului