en-USro-RO

| Login
23 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Ezechiel este pentru voi o prevestire: tot ce a făcut el veţi face şi voi.

Citire din cartea profetului Ezechiel 24,15-24

15 Domnul mi-a adresat aceste cuvinte: 16 „Fiul omului, printr-o moarte subită îţi voi lua soţia, desfătarea ochilor tăi. Dar să n-o jeleşti şi să nu gemi. Să nu verşi o lacrimă. 17 Să plângi în tăcere şi să nu ţii doliu; să pui turbanul pe cap şi sandalele în picioare; să nu-ţi acoperi buzele şi să nu mănânci pâine de la oameni”. 18 Dimineaţa vorbeam încă poporului, iar seara mi-a murit soţia. A doua zi dimineaţă, am făcut ceea ce mi-a poruncit. 19 Oamenii mi-au spus: „Vrei să ne explici ce faci? Ce înseamnă asta pentru noi?” 20 Eu le-am răspuns: „Domnul mi-a adresat acest cuvânt: 21 «Spune casei lui Israel: Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: Voi pângări sanctuarul meu, care este mândria şi tăria voastră, bucuria ochilor voştri şi dragostea inimii voastre. Fiii şi fiicele voastre, care au rămas în Ierusalim, vor fi răpuşi de sabie. 22 Veţi face atunci cum am făcut eu: Nu vă veţi acoperi buzele, nu veţi mânca pâine de la oameni, 23 vă veţi pune turbanele şi vă veţi încălţa sandalele, nu veţi jeli şi nu veţi plânge. Dar veţi pieri din cauza păcatelor voastre şi veţi geme cu toţii. 24 Ezechiel este pentru voi o prevestire: tot ce a făcut el veţi face şi voi. Şi când se va întâmpla aceasta veţi şti că eu sunt Domnul Dumnezeu»”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Dt 32,18-19.20.21 (R.: cf. 18a)

R.: Iartă-ne, Dumnezeule, pentru că am păcătuit!

18 Ai dat uitării stânca, pe Dumnezeu, care te-a adus pe lume,

l-ai uitat pe Dumnezeul care te-a creat.

19 Văzând aceasta, Domnul s-a aprins de mânie

împotriva fiilor şi a fiicelor sale. R.

 

20 El a zis: „Îmi voi întoarce faţa de la ei

şi apoi voi vedea ce li se va întâmpla în viitor;

căci ei sunt un neam înrăit,

sunt fii lipsiţi de credinţă. R.

 

21 Mi-au trezit gelozia, cinstind un dumnezeu care nu există,

mi-au aprins mânia cu idolii lor care nu sunt nimic;

le voi trezi gelozia printr-un popor de nimic,

le voi aprinde mânia prin oameni fără minte”. R.

 

ALELUIA Mt 5,3

(Aleluia) Fericiţi cei săraci cu duhul,

căci a lor este împărăţia cerurilor. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Dacă vrei să fii desăvârşit, vinde tot ce ai, dă săracilor şi vei avea comoară în cer.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 19,16-22

16 În acel timp, a venit la Isus un om şi l-a întrebat: „Învăţătorule, ce bine trebuie să fac, pentru ca să am viaţa veşnică?” 17 Isus i-a zis: „De ce mă întrebi ce-i bine? Unul singur este bun. Dacă vrei să intri în viaţa veşnică, păzeşte poruncile”. 18 „Care?”– l-a întrebat el. Isus i-a răspuns: „Să nu ucizi. Să nu săvârşeşti adulter. Să nu furi. Să nu dai mărturie falsă. 19 Cinsteşte pe tatăl şi pe mama ta. De asemenea: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”. 20 Tânărul i-a zis: „Toate acestea le-am păzit. Ce-mi mai lipseşte?” 21 Isus i-a răspuns: „Dacă vrei să fii desăvârşit, du-te, vinde tot ce ai, dă săracilor şi vei avea comoară în ceruri, apoi vino şi urmează-mă”. 22 Auzind aceste cuvinte, tânărul a plecat trist, căci avea multe bogăţii.

Cuvântul Domnului