en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Ghedeon, du-te şi eliberează-l pe Israel. Eu te trimit.

Citire din cartea Judecătorilor 6,11-24a

În zilele acelea, 11 îngerul Domnului a venit şi s-a aşezat sub stejarul din Ofra, un loc care îi aparţine lui Ioas, din familia lui Abiezer. Ghedeon, fiul său bătea grâul în jgheab, ca să-l ascundă de jaful madianiţilor. 12 Îngerul Domnului i-a apărut şi i-a zis: „Domnul este cu tine, luptător viteaz!” 13 Ghedeon i-a răspuns: „Să-mi fie cu iertare, Domnul meu! Dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate acestea? Unde sunt toate faptele sale minunate pe care ni le povestesc părinţii noştri? Ei ne spun: Domnul ne-a scos din Egipt! Dar astăzi Domnul ne-a părăsit şi ne-a dat în mâinile madianiţilor”. 14 Atunci Domnul l-a privit pe Ghedeon şi i-a zis: „Cu puterea pe care o ai în tine, du-te şi eliberează-l pe Israel din mâinile madianiţilor. Eu te trimit”. 15 Ghedeon a reluat: „Să-mi fie cu iertare, Domnul meu! Cum îl voi elibera pe Israel? Familia mea este cea mai mică din tribul lui Manase, iar eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu!” 16 Domnul i-a răspuns: „Eu voi fi cu tine şi tu îi vei bate pe madianiţi ca pe un singur om!” 17 Ghedeon i-a zis: „Dacă am aflat har în ochii tăi, dă-mi un semn că tu eşti cel care îmi vorbeşti. 18 Nu pleca de aici înainte de a mă întoarce la tine! Îmi voi aduce darul şi-l voi pune în faţa ta”. Domnul i-a răspuns: „Voi rămâne până te vei întoarce!” 19 Ghedeon s-a dus, a pregătit un ied şi, dintr-o măsură de făină, a făcut azime. A pus carnea într-un coş şi zeama într-o oală şi le-a adus sub stejar. 20 Când s-a apropiat, îngerul Domnului i-a zis: „Ia carnea şi azimele, pune-le pe această stâncă şi toarnă zeama peste ele”. Ghedeon a ascultat. 21 Atunci îngerul Domnului a întins bastonul pe care îl ţinea în mână şi a atins carnea şi azimele. Din stâncă a izbucnit focul, a mistuit carnea şi azimele, iar îngerul Domnului a dispărut. 22 Atunci Ghedeon a înţeles că era îngerul Domnului şi a zis: „Vai de mine, Doamne Dumnezeul meu! L-am văzut pe îngerul Domnului faţă în faţă!” 23 Domnul i-a răspuns: „Pace ţie! Nu te teme, căci nu vei muri!” 24a În acel loc, Ghedeon a ridicat Domnului un altar şi i-a dat numele: „Domnul este pacea mea”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 84,9.11-12.13-14 (R.: cf. 9)

R.: Doamne, tu eşti izvorul păcii pentru poporul tău!

9 Ascultă ce zice Domnul:

El vorbeşte despre pace poporului său şi sfinţilor săi,

celor care se întorc la el din toată inima. R.

 

11 Mila şi adevărul se vor întâlni,

dreptatea şi pacea se vor îmbrăţişa;

12 adevărul va răsări din pământ

şi dreptatea va coborî din cer. R.

 

13 Domnul îşi va revărsa binecuvântarea

şi pământul îşi va aduce roadele sale.

14 Dreptatea va merge înaintea lui

şi-i va călăuzi paşii pe cale. R.

 


ALELUIA 2Cor 8,9

(Aleluia) Isus Cristos, deşi era bogat, s-a făcut sărac,

pentru ca prin sărăcia lui noi să ne îmbogăţim. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Mai uşor este să treacă o cămilă prin urechea acului decât un bogat să intre în împărăţia lui Dumnezeu.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 19,23-30

În acel timp, 23 Isus a spus ucenicilor săi: „Vă spun adevărul: greu va intra bogatul în împărăţia cerurilor. 24 V-o repet: mai uşor este să treacă o cămilă prin urechea acului decât un bogat să intre în împărăţia lui Dumnezeu”. 25 Auzind aceste cuvinte, ucenicii au rămas surprinşi şi au spus: „Atunci cine se mai poate mântui?” 26 Isus, privind la ei, le-a zis: „Pentru oameni acest lucru este imposibil, dar pentru Dumnezeu toate sunt posibile”. 27 Petru, luând cuvântul, l-a întrebat pe Isus: „Iată, noi am lăsat toate şi te-am urmat, ce răsplată vom primi?” 28 Isus le-a răspuns: „Vă spun adevărul: când va fi creată lumea cea nouă, când Fiul Omului va şedea pe tronul măririi sale, cei care m-aţi urmat veţi şedea şi voi, cei doisprezece, pe câte un scaun de domnie şi veţi judeca cele douăsprezece triburi ale lui Israel. 29 Şi oricine va fi lăsat pentru numele meu case, fraţi, surori, tată, mamă, copii sau ogoare, va primi însutit şi va moşteni viaţa de veci. 30 Atunci mulţi dintre cei care acum sunt cei dintâi vor fi cei din urmă şi cei din urmă vor fi cei dintâi”.

Cuvântul Domnului