en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Aţi cerut un rege, deşi Dumnezeu era regele vostru.

Citire din cartea Judecătorilor 9,6-15

În zilele acelea, 6 toţi oamenii mai de seamă din Sihem s-au adunat lângă piatra înălţată sub stejarul din Sihem şi l-au proclamat rege pe Abimelec, fiul lui Ghedeon. 7 Când a auzit Iotam, s-a urcat pe vârful muntelui Garizim şi a strigat din răsputeri: „Ascultaţi-mă, fraţilor din Sihem, ca şi Dumnezeu să vă asculte pe voi! 8 Odată copacii s-au adunat să aleagă un rege şi să-l consacre prin ungere. I-au spus măslinului: «Fii tu regele nostru!». 9 Măslinul le-a răspuns: «Să renunţ la uleiul meu care serveşte spre cinstea lui Dumnezeu şi a oamenilor şi să mă legăn pe deasupra celorlalţi copaci?». 10 Atunci copacii i-au spus smochinului: «Vino, fii tu regele nostru!». 11 Smochinul le-a răspuns: «Să renunţ la dulceaţa şi la fructele mele gustoase, ca să mă legăn pe deasupra celorlalţi copaci?». 12 Copacii i-au spus atunci viţei de vie: «Vino tu şi domneşte peste noi!». 13 Dar viţa de vie le-a răspuns: «Să renunţ la vinul meu care înveseleşte pe Dumnezeu şi pe oameni, ca să mă legăn pe deasupra celorlalţi copaci?». 14 Atunci toţi copacii i-au spus spinului: «Vino tu şi fii regele nostru!». 15 Iar spinul le-a răspuns copacilor: «Dacă într-adevăr, mă alegeţi şi mă consacraţi prin ungere să fiu regele vostru, adăpostiţi-vă la umbra mea; dacă nu, foc să iasă din spini şi să mistuiască până şi cedrii din Liban!»”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 20,2-3.4-5.6-7 (R.: 2a)

R.: Orice putere vine de la tine, Doamne!

2 Doamne, împăratul se bucură de puterea ta.

Cum îl umple de bucurie ajutorul tău!

3 Tu i-ai împlinit dorinţa inimii,

cererea rostită de buzele lui tu n-ai respins-o. R.

 

4 L-ai întâmpinat cu binecuvântare şi fericire

şi i-ai pus pe frunte o cunună de aur.

5 Ţi-a cerut viaţă şi tu i-ai dat zile nenumărate,

viaţă fără de sfârşit. R.

 

6 Ajutorul tău i-a adus o mare slavă,

tu l-ai împodobit cu măreţie şi strălucire.

7 L-ai făcut pentru totdeauna obiectul binecuvântării tale;

prezenţa ta îl umple de bucurie. R.

 


ALELUIA Evr 4,12

(Aleluia) Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi plin de putere:

el judecă sentimentele şi gândurile inimii. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Poate vezi cu ochi răi faptul că eu sunt bun?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 20,1-16a

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi această parabolă: 1 „Împărăţia cerurilor este asemenea unui gospodar înstărit care a ieşit dis-de-dimineaţă să tocmească lucrători pentru via sa. 2 S-a înţeles cu ei să le plătească un dinar pe zi şi i-a trimis în via sa. 3 Ieşind pe la ora nouă a văzut pe alţii care stăteau în piaţă fără lucru. 4 Le-a zis: «Mergeţi şi voi în via mea şi ceea ce va fi drept vă voi da». 5 Ei s-au dus. Către amiază a ieşit din nou, apoi către ora trei după-amiază, şi a făcut la fel. 6 Către ora cinci a ieşit din nou şi a găsit pe alţii stând acolo şi le-a zis: «Pentru ce staţi aici degeaba toată ziua?». 7 Ei i-au răspuns: «Pentru că nimeni nu ne-a tocmit». Le-a zis: «Mergeţi şi voi în via mea!». 8 Când s-a făcut seară, stăpânul viei i-a spus administratorului său: «Cheamă-i pe lucrători şi dă-le plata, începând însă cu cei din urmă şi terminând cu cei dintâi». 9 Venind cei care au început lucrul abia la ora cinci după-amiază a primit fiecare câte un dinar. 10 Când au ajuns la rând cei dintâi, credeau că vor primi mai mult, dar şi ei au primit tot câte un dinar. 11 Primindu-l, murmurau împotriva stăpânului 12 zicând: «Aceştia din urmă n-au lucrat decât un ceas, iar tu i-ai pus în rând cu noi, care am dus greul zilei şi arşiţa!». 13 Dar stăpânul i-a răspuns unuia dintre ei: «Prietene, nu-ţi fac nici o nedreptate. Oare nu ne-am înţeles cu un dinar? 14 Ia ce este al tău şi du-te. Vreau să dau şi acestuia din urmă cât şi ţie. 15 Nu am dreptul să fac ce vreau cu banii mei? Sau vezi cu ochi răi faptul că eu sunt bun?». 16a Astfel cei din urmă vor fi cei dintâi şi cei dintâi vor fi cei din urmă”.

Cuvântul Domnului