en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Voi smulge oile mele din gura păstorilor, ca ele să nu mai fie prada lor.

Citire din cartea profetului Ezechiel 34,1-11

În zilele acelea, 1 Domnul mi-a adresat aceste cuvinte: 2 „Fiul omului, vorbeşte ca profet împotriva păstorilor lui Israel şi spune-le acestea: «Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: Vai de păstorii lui Israel, care au grijă numai de ei înşişi! Oare păstorii nu trebuie să aibă grijă de oi? 3 Voi însă vă hrăniţi cu laptele lor, vă îmbrăcaţi cu lâna lor, înjunghiaţi oile cele mai grase şi turma nu o scoateţi la păscut. 4 Nu le întăriţi pe cele slabe, nu le vindecaţi pe cele bolnave, nu le pansaţi pe cele rănite, nu le căutaţi pe cele rătăcite, ci vă purtaţi cu ele aspru şi fără milă. 5 Pentru că nu au avut păstor, oile mele s-au împrăştiat şi au devenit pradă pentru fiarele sălbatice. 6 Turma mea rătăceşte în toate părţile, pe munţi şi pe dealuri, oile mele s-au risipit în toată ţara; nimeni nu le caută, nimeni nu are grijă de ele. 7 De aceea, păstorilor, ascultaţi cuvântul Domnului: 8 Mă jur pe viaţa mea, spune Domnul Dumnezeu, deoarece turma mea a fost jefuită şi a devenit o pradă pentru fiarele sălbatice, pentru că n-a avut păstori, deoarece păstorii mei nu se ocupă de turma mea, ci se îngrijesc numai de ei înşişi, în loc să se îngrijească de oile mele, 9 ei bine, păstorilor, ascultaţi cuvântul Domnului! 10 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: Voi lua măsuri împotriva păstorilor: le voi lua înapoi turma şi nu-i voi mai lăsa să-mi pască oile şi astfel nu vor mai fi păstorii mei. Le voi smulge oile mele din gura lor şi ele nu vor mai fi prada lor. 11 De acum eu însumi voi căuta oile mele şi voi veghea asupra lor!»”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 22,1-3a.3b-4.5.6 (R.: 1)

R.: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic!

1 Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic!

2 El mă conduce la păşuni verzi

şi mă îndreaptă spre ape liniştite,

3a îmi întăreşte sufletul. R.

 

3b Mă călăuzeşte pe cărări drepte pentru cinstea numelui său.

4 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morţii,

nu mă tem de nici un rău, căci tu eşti cu mine,

toiagul şi nuiaua ta mă apără. R.

 

5 Tu îmi întinzi masă în faţa duşmanilor mei,

îmi ungi capul cu untdelemn

şi paharul meu mă umple de bucurie. R.

 

6 Fericirea şi îndurarea mă vor însoţi

în toate zilele vieţii mele

şi voi locui în casa Domnului

până la sfârşitul zilelor mele. R.

 

ALELUIA Evr 4,12

(Aleluia) Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi plin de putere:

el judecă sentimentele şi gândurile inimii. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Poate vezi cu ochi răi faptul că eu sunt bun?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 20,1-16a

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi această parabolă: 1 „Împărăţia cerurilor este asemenea unui gospodar înstărit care a ieşit dis-de-dimineaţă să tocmească lucrători pentru via sa. 2 S-a înţeles cu ei să le plătească un dinar pe zi şi i-a trimis în via sa. 3 Ieşind pe la ora nouă a văzut pe alţii care stăteau în piaţă fără lucru. 4 Le-a zis: «Mergeţi şi voi în via mea şi ceea ce va fi drept vă voi da». 5 Ei s-au dus. Către amiază a ieşit din nou, apoi către ora trei după-amiază, şi a făcut la fel. 6 Către ora cinci a ieşit din nou şi a găsit pe alţii stând acolo şi le-a zis: «Pentru ce staţi aici degeaba toată ziua?». 7 Ei i-au răspuns: «Pentru că nimeni nu ne-a tocmit». Le-a zis: «Mergeţi şi voi în via mea!». 8 Când s-a făcut seară, stăpânul viei i-a spus administratorului său: «Cheamă-i pe lucrători şi dă-le plata, începând însă cu cei din urmă şi terminând cu cei dintâi». 9 Venind cei care au început lucrul abia la ora cinci după-amiază a primit fiecare câte un dinar. 10 Când au ajuns la rând cei dintâi, credeau că vor primi mai mult, dar şi ei au primit tot câte un dinar. 11 Primindu-l, murmurau împotriva stăpânului 12 zicând: «Aceştia din urmă n-au lucrat decât un ceas, iar tu i-ai pus în rând cu noi, care am dus greul zilei şi arşiţa!». 13 Dar stăpânul i-a răspuns unuia dintre ei: «Prietene, nu-ţi fac nici o nedreptate. Oare nu ne-am înţeles cu un dinar? 14 Ia ce este al tău şi du-te. Vreau să dau şi acestuia din urmă cât şi ţie. 15 Nu am dreptul să fac ce vreau cu banii mei? Sau vezi cu ochi răi faptul că eu sunt bun?». 16a Astfel cei din urmă vor fi cei dintâi şi cei dintâi vor fi cei din urmă”.

Cuvântul Domnului