en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou.

Citire din cartea profetului Ezechiel 36,23-28

Aşa vorbeşte Domnul: 23 „Voi face să apară sfinţenia numelui meu cel mare pe care l-aţi necinstit printre popoare, pe care voi l-aţi profanat în mijlocul lor. Vor afla popoarele că eu sunt Domnul, zice Domnul Dumnezeu, când îmi voi arăta sfinţenia înaintea lor. 24 Vă voi scoate dintre popoare, vă voi aduna din toate ţările şi vă voi aduce înapoi în pământul vostru. 25 Vă voi stropi cu apă curată şi vă voi curăţi. Vă voi curăţi de toate întinările şi de toată idolatria voastră. 26 Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă de carne. 27 Voi pune în voi duhul meu şi atunci veţi urma legile mele, veţi păzi poruncile mele şi le veţi pune în practică. 28 Veţi locui în ţara pe care am dat-o părinţilor voştri. Veţi fi poporul meu şi eu voi fi Dumnezeul vostru”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 50,12-13.14-15.18-19 (R.: Ez 36,25)

R.: Spală-mă, Doamne, de toate păcatele!

12 Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule,

şi un duh drept înnoieşte înăuntrul meu.

13 Nu mă alunga din faţa ta

şi Duhul tău sfânt nu-l lua de la mine. R.

 

14 Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii tale

şi întăreşte-mă cu duh binevoitor.

15 Atunci voi învăţa pe cei păcătoşi căile tale

şi cei rătăciţi se vor întoarce la tine. R.

 

18 Dacă ai fi voit jertfe, ţi-aş fi adus,

dar arderile de tot nu-ţi sunt plăcute.

19 Jertfa mea, Dumnezeule, este duhul smerit,

inima căită şi smerită, Dumnezeule, n-o dispreţui. R.

 

ALELUIA Ps 94,8ab

(Aleluia) Astăzi nu vă împietriţi inimile,

ci ascultaţi glasul Domnului. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Chemaţi-i la nuntă pe toţi cei pe care îi veţi întâlni!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 22,1-14

În acel timp, 1 Isus a spus arhiereilor şi bătrânilor poporului această parabolă: 2 „Împărăţia cerurilor este asemenea unui rege care a pregătit un ospăţ de nuntă pentru fiul său. 3 A trimis pe servitori să-i cheme la nuntă pe cei invitaţi, însă aceştia n-au voit să vină. 4 A trimis apoi pe alţi servitori să le spună invitaţilor: «Iată, ospăţul meu este gata, taurii şi viţeii îngrăşaţi au fost înjunghiaţi; toate sunt gata: Veniţi la nuntă!». 5 Dar ei, fără să le pese de aceasta, s-au dus, care la ogorul său, care la negoţul său; 6 ceilalţi au pus mâna pe servitori, i-au batjocorit şi i-au ucis. 7 Atunci regele s-a aprins de mânie, a trimis armata sa, a nimicit pe ucigaşi şi a dat foc cetăţii lor. 8 Apoi a spus servitorilor săi: «Ospăţul de nuntă este gata, însă cei invitaţi s-au dovedit nevrednici. 9 Mergeţi deci la răspântiile drumurilor şi chemaţi-i la nuntă pe toţi cei pe care îi veţi întâlni!». 10 Servitorii s-au dus pe străzi şi i-au adunat pe toţi cei pe care i-au întâlnit, răi şi buni, şi sala nunţii s-a umplut de oaspeţi. 11 Când a intrat regele ca să-i vadă pe oaspeţi, a zărit un om care nu era îmbrăcat cu haina de nuntă, 12 şi i-a zis: «Prietene, cum ai intrat aici fără haina de nuntă?». Omul însă nu a scos nici un cuvânt. 13 Atunci regele le-a spus servitorilor: «Legaţi-i mâinile şi picioarele şi aruncaţi-l afară în întuneric: acolo va plânge şi va scrâşni din dinţi». 14 Desigur, mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi”.

Cuvântul Domnului