en-USro-RO

| Login
Saturday, April 17, 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Noemi împreună cu Rut moabita s-a întors la Betleem.

Citire din cartea lui Rut 1,1.3-6.14b-16.22

1 Pe vremea judecătorilor a fost o foamete în ţară. Un bărbat din Betleemul lui Iuda, cu numele Elimelec, a plecat împreună cu soţia sa Noemi şi cu cei doi fii ai săi şi s-a stabilit în ţinutul Moabului. 3 Elimelec, soţul lui Noemi, a murit şi ea a rămas cu cei doi fii. 4 Aceştia şi-au luat soţii moabite: una se numea Orpa şi cealaltă Rut. Şi aşa au locuit acolo vreo zece ani. 5 Apoi au murit şi cei doi fii, Mahlon şi Chilion, iar Noemi a rămas singură, fără bărbat şi fără copii. 6 Atunci a pornit la drum cu cele două nurori, ca din ţinutul Moab să se întoarcă acasă. Căci auzise că Domnul s-a îndurat de poporul său şi i-a dat pâine. 14b Pe drum, Orpa le-a părăsit. 15 Noemi i-a zis lui Rut: „Vezi, cumnata ta s-a întors la poporul ei şi la dumnezeul ei; întoarce-te şi tu înapoi, cum a făcut cumnata ta”. 16 Rut i-a răspuns: „Nu mă sili să te părăsesc şi să mă întorc de la tine, pentru că unde vei merge tu, acolo voi merge şi eu şi unde vei rămâne tu, voi rămâne şi eu. Poporul tău va fi poporul meu şi Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu”. 22 Noemi s-a întors din ţinutul Moab împreună cu nora ei, Rut moabita. Ele au ajuns la Betleem când s-a început secerişul orzului.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 145,5-6.7.8-9a.9bc-10 (R.: 2a)

R.: Sufletul meu te laudă pe tine, Doamne!

5 Fericit este acela care are ca sprijin pe Dumnezeul lui Iacob;

care-şi pune încrederea în Domnul Dumnezeul său.

6 El a făcut cerul şi pământul, marea şi toate câte se află în ele.

Domnul este totdeauna credincios cuvântului său. R.

7 Domnul este în veci credincios cuvântului său,

el face dreptate celor asupriţi.

Domnul dă pâine celor flămânzi

şi eliberează pe cei închişi. R.

 

8 Domnul luminează pe cei orbi,

Domnul ridică pe cei împovăraţi.

Domnul iubeşte pe cei neprihăniţi,

9a Domnul are grijă de cel străin. R.

 

9bc Domnul sprijină pe văduvă şi pe orfan,

dar nimiceşte calea celor răi.

10 Domnul Dumnezeul tău, Sioane,

stăpâneşte în veci, din neam în neam. R.


ALELUIA Ps 24,4a.5a

(Aleluia) Arată-mi, Doamne, căile tale

şi învaţă-mă adevărul tău. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 22,34-40

În acel timp, 34 fariseii, auzind că Isus a închis gura saduceilor, s-au adunat laolaltă. 35 Unul dintre ei, învăţător al Legii, voind să-l pună la încercare, l-a întrebat pe Isus: 36 „Învăţătorule, care este cea mai mare poruncă în Lege?” 37 El i-a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, şi din tot cugetul tău. 38 Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă. 39 Iar a doua este asemenea acesteia: să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. 40 În aceste două porunci este cuprinsă întreaga Scriptură: toată Legea şi Profeţii”.

Cuvântul Domnului