en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Oase uscate, voi face să intre în voi un duh şi veţi trăi.

Citire din cartea profetului Ezechiel 37,1-14

1 În zilele acelea, mâna Domnului s-a întins asupra mea; Duhul său m-a dus şi m-a lăsat în mijlocul unei văi, plină de oase. 2 M-a purtat printre ele în toate părţile; erau nespus de multe pe tot cuprinsul văii; şi complet uscate. 3 Apoi Domnul mi-a zis: „Fiul omului, crezi că aceste oase vor putea reveni la viaţă?” Eu i-am răspuns: „Doamne Dumnezeule, tu o ştii”. 4 Atunci mi-a spus: „Rosteşte o profeţie asupra acestor oase: Oase uscate, ascultaţi cuvântul Domnului. 5 Voi zice să intre în voi un duh şi veţi trăi. 6 Vă voi înzestra cu nervi, vă voi acoperi cu carne; vă voi îmbrăca în piele şi vă voi da suflet şi veţi trăi. Atunci veţi şti că eu sunt Domnul”. 7 Am rostit oracolul aşa cum mi s-a poruncit. În timp ce profeţeam s-a auzit un zgomot, apoi un zdrăngănit puternic şi oasele s-au apropiat unele de altele. 8 Am văzut că se acopereau cu nervi, creştea carnea, iar pielea le acoperea. Însă nu aveau încă duh în ele. 9 Atunci Domnul mi-a zis: „Adresează un oracol Duhului; profeţeşte, fiul omului, şi spune-i Duhului: «Aşa spune Domnul Dumnezeu: Vino, Duhule, din cele patru vânturi, suflă asupra acestor morţi, pentru ca să învie!»”. 10 Am profeţit aşa cum mi s-a poruncit şi Duhul a intrat în ele; ele au revenit la viaţă şi s-au ridicat pe picioarele lor: era o mulţime imensă! 11 Apoi Domnul mi-a zis: „Fiul omului, aceste oase sunt întreg poporul lui Israel, căci spun: «Ni s-au uscat oasele, ni s-a spulberat speranţa, suntem pierduţi». 12 Ei bine, adresează-le acest oracol: «Aşa zice Domnul Dumnezeu: Iată, voi deschide mormintele voastre, vă voi scoate din ele, poporul meu, şi vă voi aduce iarăşi în ţara lui Israel. 13 Şi veţi şti că eu sunt Domnul, când vă voi deschide mormintele şi vă voi scoate din ele, poporul meu! 14 Voi pune Duhul meu în voi şi veţi trăi; vă voi aşeza iarăşi în ţara voastră şi veţi şti că eu sunt Domnul. Eu am spus-o şi eu o voi face, zice Domnul!»”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 106,2-3.4-5.6-7.8-9 (R.: 1)

R.: Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că este bun, veşnică este îndurarea lui!

2 Aşa să spună cei răscumpăraţi de Domnul,

cei pe care i-a eliberat din mâna duşmanului,

3 pe care i-a adunat din toate ţările:

de la răsărit şi de la apus, de la miazănoapte şi de la miazăzi. R.

4 Unii pribegeau prin pustiu, străbăteau căi neumblate

şi nu dădeau de nici o cetate în care să se poată stabili;

5 sufereau de foame şi de sete;

viaţa se stingea în ei. R.

 

6 În strâmtorarea lor au strigat către Domnul

şi el i-a scăpat de necazuri;

7 i-a călăuzit pe drumul cel drept,

ca să ajungă într-o cetate în care să se poată stabili. R.

 

8 Să-l laude pe Domnul pentru bunătatea lui,

pentru minunile pe care le-a făcut în folosul oamenilor.

9 Căci el i-a săturat pe cei flămânzi

şi a potolit setea celor însetaţi. R.

 

ALELUIA Ps 24,4a.5a

(Aleluia) Arată-mi, Doamne, căile tale

şi învaţă-mă adevărul tău. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 22,34-40

În acel timp, 34 fariseii, auzind că Isus a închis gura saduceilor, s-au adunat laolaltă. 35 Unul dintre ei, învăţător al Legii, voind să-l pună la încercare, l-a întrebat pe Isus: 36 „Învăţătorule, care este cea mai mare poruncă în Lege?” 37 El i-a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, şi din tot cugetul tău. 38 Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă. 39 Iar a doua este asemenea acesteia: să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. 40 În aceste două porunci este cuprinsă întreaga Scriptură: toată Legea şi Profeţii”.

Cuvântul Domnului