en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Domnul ţi-a dăruit astăzi un apărător.

Citire din cartea lui Rut 2,1-3.8-11; 4,13-17

1 Noemi avea o rudă după bărbatul ei; era un om bogat, din familia lui Elimelec, cu numele Booz. 2 Rut moabita i-a spus lui Noemi: „Aş vrea să merg pe câmp ca să culeg spice în urma aceluia care îmi va permite”. Noemi i-a răspuns: „Du-te, fiica mea!” 3 Rut a plecat deci la câmp ca să strângă spice în urma secerătorilor. Din fericire a nimerit pe un ogor care îi aparţinea lui Booz, din familia lui Elimelec. 8 Booz i-a spus lui Rut: „Ascultă, fiica mea, nu te duce să culegi spice pe alt ogor. Nu te îndepărta de aici, dar ţine-te de servitoarele mele. 9 Vezi la care ogor se duc să secere şi urmează-le. Am interzis slugilor mele să te dojenească. Dacă ţi-e sete, mergi şi bea din urcioarele lor apa pe care au scos-o slugile mele!” 10 Atunci Rut s-a prosternat cu faţa la pământ şi i-a zis: „Pentru ce eşti aşa de binevoitor cu mine, că-mi porţi de grijă mie, care sunt străină?” 11 Booz i-a răspuns: „Mi s-a spus tot: cum ţi-ai părăsit tatăl, mama şi patria ta, ca să vii în mijlocul unui popor care-ţi era necunoscut”. 4,13 Apoi Booz a ales-o pe Rut şi a luat-o de soţie. Domnul a binecuvântat-o şi ea a născut un fiu. 14 Femeile din Betleem i-au spus lui Noemi: „Binecuvântat să fie Domnul care ţi-a dăruit astăzi un apărător! Numele Domnului să fie preamărit în Israel! 15 Copilul acesta va fi o mângâiere pentru tine, un sprijin la bătrâneţe, căci l-a născut nora ta care te iubeşte; ea preţuieşte mai mult decât şapte fii”. 16 Noemi a luat copilul, l-a strâns la pieptul ei şi a hotărât să-l crească ea. 17 Vecinele au spus: „Lui Noemi i s-a născut un fiu”. Ea i-a dat numele de Obed. Acesta a fost tatăl lui Iese, tatăl lui David.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 127,1-2.3.4-5 (R.: 4)

R.: Fericit este omul care se teme de Domnul!

1 Fericiţi cei care se tem de Domnul

şi umblă pe căile sale.

2 Atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale,

eşti fericit şi toate îţi merg bine. R.

 

3 Soţia ta este ca o viţă roditoare

înăuntrul casei tale,

copiii tăi ca vlăstarele măslinului

împrejurul mesei tale. R.

 

4 Iată, aşa este binecuvântat omul

care se teme de Domnul!

5 Să te binecuvânteze Domnul din Sion,

ca să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieţii tale. R.

 


ALELUIA Mt 23,9a.10b

(Aleluia) Unul este Tatăl vostru, cel din ceruri;

şi unul este învăţătorul vostru, Cristos, spune Domnul. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Ei spun şi nu fac.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 23,1-12

În acel timp, 1 vorbind ucenicilor şi mulţimii care îl înconjura, 2 Isus le spunea: „De la catedra lui Moise vă învaţă cărturarii şi fariseii: 3 faceţi, aşadar, şi păziţi tot ceea ce vă spun ei, dar nu faceţi după faptele lor, căci ei spun şi nu fac. 4 Leagă sarcini grele şi le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le mişte. 5 Toate faptele lor le fac pentru ca să-i vadă oamenii: poartă filactere foarte largi şi ciucurii hainelor foarte lungi; 6 le plac locurile de cinste la ospeţe, băncile dintâi în sinagogi, 7 să se plece lumea în faţa lor în pieţe şi să fie numiţi de oameni: «Rabbi». 8 Dar voi nu îngăduiţi să vi se spună «rabi», căci unul este Învăţătorul vostru, iar voi toţi sunteţi fraţi. 9 Nici «tată» să nu spuneţi nimănui pe pământ, căci unul este Tatăl vostru, cel din ceruri. 10 Nici «învăţători» nu îngăduiţi să vi se spună, căci unul este Învăţătorul vostru, Cristos. 11 Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. 12 Cine se va înălţa va fi înjosit, iar cine se va smeri va fi înălţat”.

Cuvântul Domnului