en-USro-RO

| Login
Sunday, April 11, 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Slava Domnului a intrat în templu.

Citire din cartea profetului Ezechiel 43,1-7a

În zilele acelea, 1 îngerul Domnului m-a condus la uşa dinspre răsărit a templului 2 şi am văzut cum slava Dumnezeului lui Israel venea dinspre răsărit. Făcea un zgomot asemenea apelor mării, iar pământul strălucea de splendoarea lui. 3 Această viziune semăna cu aceea pe care am avut-o atunci când Domnul venise să anunţe distrugerea cetăţii; ea se asemăna şi cu viziunea pe care am avut-o când eram pe malul râului Chebar. Aşadar, am căzut cu faţa la pământ. 4 Slava Domnului a intrat în templu pe uşa dinspre răsărit. 5 Atunci Duhul m-a ridicat şi m-a dus în curtea interioară. Slava Domnului umplea templul. 6 În timp ce îngerul Domnului stătea lângă mine, am auzit un glas care venea din templu 7a şi care mi-a zis: „Fiul omului, aici este locul unde se află tronul, locul unde îmi pun picioarele; în acest loc voi rămâne în mijlocul fiilor lui Israel, pentru totdeauna”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 84,9ab-10.11-12.13-14 (R.: cf. 10b)

R.: Slava ta, Doamne, să locuiască în mijlocul nostru!

9ab Ascultă ce zice Domnul:

El vorbeşte despre pace poporului său şi sfinţilor săi.

10 Mântuirea este aproape de cei care se tem de el

şi pe pământul nostru va locui slava lui. R.

 

11 Mila şi adevărul se vor întâlni,

dreptatea şi pacea se vor îmbrăţişa;

12 adevărul va răsări din pământ

şi dreptatea va coborî din cer. R.

 

13 Domnul îşi va revărsa binecuvântarea

şi pământul îşi va aduce roadele sale.

14 Dreptatea va merge înaintea lui

şi-i va călăuzi paşii pe cale. R.

 

ALELUIA Mt 23,9a.10b

(Aleluia) Unul este Tatăl vostru, cel din ceruri;

şi unul este învăţătorul vostru, Cristos, spune Domnul. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Ei spun şi nu fac.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 23,1-12

În acel timp, 1 vorbind ucenicilor şi mulţimii care îl înconjura, 2 Isus le spunea: „De la catedra lui Moise vă învaţă cărturarii şi fariseii: 3 faceţi, aşadar, şi păziţi tot ceea ce vă spun ei, dar nu faceţi după faptele lor, căci ei spun şi nu fac. 4 Leagă sarcini grele şi le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le mişte. 5 Toate faptele lor le fac pentru ca să-i vadă oamenii: poartă filactere foarte largi şi ciucurii hainelor foarte lungi; 6 le plac locurile de cinste la ospeţe, băncile dintâi în sinagogi, 7 să se plece lumea în faţa lor în pieţe şi să fie numiţi de oameni: «Rabbi». 8 Dar voi nu îngăduiţi să vi se spună «rabi», căci unul este Învăţătorul vostru, iar voi toţi sunteţi fraţi. 9 Nici «tată» să nu spuneţi nimănui pe pământ, căci unul este Tatăl vostru, cel din ceruri. 10 Nici «învăţători» nu îngăduiţi să vi se spună, căci unul este Învăţătorul vostru, Cristos. 11 Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. 12 Cine se va înălţa va fi înjosit, iar cine se va smeri va fi înălţat”.

Cuvântul Domnului