en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Voi pune pe umărul lui cheia casei lui David.

Citire din cartea profetului Isaia 22,19-23

Aşa vorbeşte Domnul împotriva lui Şebna, mai marele templului: 19 „Te voi îndepărta din funcţie, te voi înlătura din postul tău. 20 Şi în acea zi îl voi chema pe slujitorul meu Eliachim, fiul lui Hilchia. 21 Îl voi îmbrăca cu tunica ta, îl voi încinge cu eşarfa ta şi îi voi da lui funcţia ta; el va fi un tată pentru locuitorii din Ierusalim şi pentru casa lui Iuda. 22 Voi pune pe umărul lui cheia casei lui David: când va deschide el nimeni nu va putea închide; când va închide el, nimeni nu va putea deschide. 23 Îl voi face stabil ca pe un stâlp pe care îl baţi într-un pământ tare. El va fi ca un turn de mărire pentru casa tatălui său”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 137,1-2a.2bc-3.6 şi 8bc (R.: 8bc)

R.: Doamne, bunătatea ta este veşnică; nu părăsi lucrarea mâinilor tale.

1 Te laud, Doamne, din toată inima,

pentru că ai ascultat cuvintele mele.

Îţi cânt înaintea îngerilor,

2a mă prostern spre templul tău cel sfânt. R.

 

2bc Laud numele tău pentru bunătatea şi fidelitatea ta,

căci ţi s-a mărit faima prin împlinirea făgăduinţelor tale.

3 În ziua în care te-am chemat, m-ai ascultat,

m-ai îmbărbătat şi mi-ai întărit sufletul. R.

6 Oricât de sus ar fi Domnul, el îi vede pe cei smeriţi

şi îi recunoaşte din depărtare pe cei îngâmfaţi.

8bc Doamne, bunătatea ta este veşnică;

nu părăsi lucrarea mâinilor tale. R.

 

LECTURA A II-A

Toate sunt de la Dumnezeu, prin Dumnezeu şi pentru Dumnezeu.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 11,33-36

33 Cât de adâncă este bogăţia, înţelepciunea şi ştiinţa lui Dumnezeu! 34 Hotărârile sale sunt de necuprins şi căile sale sunt de nepătruns! Cine a putut cunoaşte gândul Domnului? Cine a fost sfetnicul lui? 35 Cine i-a dat lui mai înainte ceva, ca să aibă dreptul de a primi ceva în schimb? 36 Căci toate sunt de la el, prin el şi pentru el. Lui să-i fie mărire în veci! Amin!

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA Mt 16,18

(Aleluia) Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica mea

şi puterea Celui Rău nu o va birui. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Tu eşti Petru; ţie îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 16,13-23

În acel timp, 13 venind în părţile Cezareii lui Filip, Isus i-a întrebat pe ucenicii săi: „Cine spun oamenii că este Fiul Omului?” 14 Ei i-au răspuns: „Unii spun că este Ioan Botezătorul, alţii că este Ilie, alţii că este Ieremia sau unul dintre profeţi”. 15 Isus i-a întrebat: „Dar voi, cine spuneţi că sunt eu?” 16 Luând cuvântul, Simon Petru a zis: „Tu eşti Cristos, Fiul Dumnezeului celui viu!” 17 La rândul său, Isus, luând cuvântul, i-a spus: „Fericit eşti tu, Simon, fiul lui Iona, căci nu carnea şi sângele ţi-au descoperit acestea, ci Tatăl meu care este în ceruri. 18 Şi eu îţi spun: Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica mea şi puterea Celui Rău nu o va birui. 19 Ţie îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor: orice vei lega pe pământ va fi legat şi în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri”. 20 Atunci le-a poruncit ucenicilor să nu spună nimănui că el este Cristos. 21 Din acel moment, Isus a început să le spună deschis ucenicilor săi că trebuie să meargă la Ierusalim, să sufere multe din partea bătrânilor, arhiereilor şi cărturarilor, să fie ucis, iar a treia zi să învie din morţi. 22 Petru, luându-l deoparte, a început să protesteze, zicând: „Dumnezeu să te ferească, Doamne! Asta nu ţi se va întâmpla niciodată!” 23 Dar Isus, întorcându-se, i-a spus lui Petru: „Pleacă de la mine, Satano! Tu eşti o piedică în calea mea, tu nu te gândeşti la ceea ce vrea Dumnezeu, ci la ceea ce vor oamenii”.

Cuvântul Domnului