en-USro-RO

| Login
Saturday, April 17, 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

FORMAT AUDIO

LECTURA I

Vrem să-i slujim Domnului pentru că el este Dumnezeul nostru.

Citire din cartea lui Iosua 24,1-2a.15-17.18b

În zilele acelea, 1 Iosua a adunat toate triburile lui Israel la Sihem. Apoi i-a chemat pe bătrânii lui Israel împreună cu căpeteniile, judecătorii şi scribii poporului, şi toţi s-au prezentat în faţa lui Dumnezeu. 2a Iosua a spus atunci întregului popor: 15 „Dacă nu vă place să slujiţi Domnului, alegeţi-l astăzi pe acela căruia vreţi să-i slujiţi: pe zeii cărora le-au slujit părinţii voştri dincolo de Eufrat sau pe zeii amoriţilor în ţara cărora locuiţi. Eu şi casa mea vrem să-i slujim Domnului!” 16 Atunci poporul a răspuns: „Mai bine moartea decât să-l părăsim pe Domnul, ca să slujim altor dumnezei! 17 Domnul Dumnezeul nostru ne-a scos pe noi şi pe părinţii noştri din ţara Egiptului, din casa robiei; el a săvârşit mari minuni sub ochii noştri şi ne-a ocrotit de-a lungul întregului drum pe care l-am străbătut printre popoarele, prin mijlocul cărora am trecut. 18b De aceea noi vrem să-i slujim Domnului, pentru că el este Dumnezeul nostru!”

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,2-3.16-17.18-19.20-21.22-23 (R.: 9a)

R.: Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul!

2 Voi lăuda pe Domnul întotdeauna,

lauda lui va fi fără încetare pe buzele mele,

3 să se laude sufletul meu în Domnul!

Să audă cei blânzi şi să se bucure! R.

 

16 Ochii Domnului sunt îndreptaţi către cei drepţi

şi urechea lui ia aminte la strigătele lor.

17 Domnul îi înfruntă pe cei răi,

pentru a şterge amintirea lor de pe pământ. R.

 

18 Când cei drepţi strigă, Domnul îi aude

şi-i scapă din orice strâmtoare.

19 Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită

şi-i mântuieşte pe cei cu sufletul mâhnit. R.

 

20 Multe încercări se abat peste cel drept,

dar Domnul îl eliberează din toate.

21 El veghează asupra fiecăruia dintre oasele celui drept,

nici unul dintre ele nu va fi zdrobit. R.

 

22 Pe cel nelegiuit îl va ucide răutatea,

iar duşmanii celui drept îşi vor primi pedeapsa.

23 Domnul eliberează sufletele slujitorilor săi,

nu vor fi pedepsiţi cei ce se încred într-însul. R.

 

LECTURA A II-A

Acesta este un mare mister: o spun gândindu-mă la Cristos şi la Biserică.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 5,21-32

Fraţilor, 21 din respect faţă de Cristos, fiţi supuşi unii faţă de alţii. 22 Femeile să fie supuse bărbaţilor lor, ca Domnului, 23 căci bărbatul este capul femeii, aşa cum Cristos este capul Bisericii, trupul său, căruia el i-a adus mântuirea. 24 Aşadar, aşa cum Biserica este supusă lui Cristos, tot aşa femeile să fie supuse în toate bărbaţilor lor. 25 Bărbaţilor, iubiţi-vă soţiile, după cum Cristos a iubit Biserica şi s-a dat pe sine pentru ea; 26 a voit să o facă sfântă, curăţind-o prin baia botezului şi prin cuvântul vieţii. 27 A voit ca Biserica să apară în faţa lui strălucitoare, fără pată, fără riduri, fără nici un defect; a voit ca ea să fie sfântă şi neprihănită. 28 De aceea şi bărbaţii trebuie să-şi iubească soţiile ca pe propriul lor trup. Cine îşi iubeşte soţia se iubeşte pe sine însuşi. 29 Nimeni nu şi-a urât vreodată propriul său trup; dimpotrivă, îl hrăneşte şi-i poartă de grijă. Acelaşi lucru îl face Cristos pentru Biserică, 30 pentru că noi suntem mădularele trupului său. 31 Scriptura spune: „De aceea va lăsa bărbatul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu soţia sa şi amândoi vor fi un singur trup”. 32 Acesta este un mare mister: o spun gândindu-mă la Cristos şi la Biserică.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA In 6,64b.69b

(Aleluia) Cuvintele tale, Doamne, sunt duh şi viaţă;

tu ai cuvintele vieţii veşnice. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

La cine vom merge, tu ai cuvintele vieţii!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 6,60-69

În acel timp, 60 mulţi dintre ucenicii lui, care-l auziseră, au spus: „Greu este cuvântul acesta. Cine poate să-l asculte?” 61 Isus ştia în sine că ucenicii murmură împotriva lui. De aceea a spus: „Vă scandalizează lucrul acesta? 62 Dar dacă veţi vedea pe Fiul Omului suindu-se acolo unde era mai înainte? 63 Duhul este acela care dă viaţă, trupul nu ajută cu nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh şi viaţă. 64 Dar sunt unii dintre voi care nu cred”. De fapt, Isus ştia de la început cine sunt cei care nu cred şi cine este acela care îl va vinde. 65 Şi zicea: „Iată pentru ce v-am spus, că nimeni nu poate să vină la mine, dacă nu– i este dat de la Tatăl”. 66 De atunci, mulţi dintre ucenicii săi s-au retras şi nu mai umblau cu el. 67 Atunci Isus a spus celor doisprezece: „Vreţi şi voi să plecaţi?” 68 Simon Petru i-a răspuns: „Doamne, la cine am putea merge? Tu ai cuvintele vieţii veşnice. 69 Iar noi am crezut şi am ştiut că tu eşti Cristos, Fiul lui Dumnezeu”.

Cuvântul Domnului