en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Trimişii Domnului vor aduna pe toţi fraţii voştri dintre toate popoarele.

Citire din cartea profetului Isaia 66,18-21

A şa vorbeşte Domnul: 18 „Vin să adun pe oamenii din orice naţiune şi de orice limbă. Ei vor veni şi vor vedea slava mea: 19 voi pune un semn în mijlocul lor. Voi trimite pe unii dintre cei scăpaţi cu viaţă din poporul meu la popoarele cele mai îndepărtate, către insulele din depărtare, care n-au auzit vorbindu-se de mine şi n-au văzut slava mea. Aceşti trimişi ai poporului meu vor vesti slava mea printre popoare 20 şi dintre toate popoarele îi vor aduna pe toţi fraţii voştri ca ofrandă pentru Domnul, pe cai sau în căruţe, în lectici, pe catâri şi pe cămile. Îi voi conduce până la muntele meu cel sfânt, la Ierusalim, zice Domnul, aşa cum fiii lui Israel îşi aduc ofranda în vase curate la templul Domnului. 21 Chiar şi dintre ei voi lua preoţi şi leviţi”, spune Domnul.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 116,1.2 (R.: Mc 16,15)

R.: Mergeţi în lumea întreagă şi predicaţi evanghelia!

sau

Aleluia.

1 Lăudaţi-l pe Domnul, toate neamurile,

lăudaţi-l, toate popoarele. R.

 

2 Căci Domnul şi-a dovedit iubirea sa pentru noi

şi el rămâne totdeauna credincios legământului său. R.

 

LECTURA A II-A

Pe cine îl iubeşte Domnul îl pedepseşte.

Citire din Scrisoarea către Evrei 12,5-7.11-13

Fraţilor, 5 voi aţi uitat îndemnul care v-a fost adresat ca unor fii: „Fiul meu, nu dispreţui lecţiile de disciplină pe care ţi le dă Domnul, şi nu te descuraja când te mustră; 6 căci pe cine-l iubeşte Domnul îl pedepseşte, şi îl bate cu varga pe fiul care îi este drag”. 7 Ceea ce înduraţi este o lecţie. Dumnezeu vă tratează ca pe nişte fii; şi care este fiul căruia tatăl nu-i aplică pedepse? 11 Fiecare pedeapsă, pentru moment, pare să nu aducă bucurie, ci tristeţe; mai târziu, cei care au trecut prin această şcoală se bucură de rodul păcii şi al dreptăţii. 12 De aceea stă scris: „Întăriţi mâinile ostenite şi genunchii slăbiţi 13 şi faceţi drumuri drepte pentru picioarele voastre, pentru ca astfel, cel care şchiopătează să nu-şi scrântească piciorul, ci dimpotrivă, să fie vindecat”.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA In 14,6

(Aleluia) Eu sunt calea, adevărul şi viaţa, spune Domnul,

nimeni nu vine la Tatăl, decât prin mine. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Vor veni de la răsărit şi de la apus şi vor şedea la ospăţ în împărăţia lui Dumnezeu.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 13,22-30

În acel timp, 22 în drumul său spre Ierusalim, Isus trecea prin sate şi cetăţi, învăţând. 23 Cineva l-a întrebat: „Doamne, sunt puţini cei care se mântuiesc?” Isus le-a zis: 24 „Daţi-vă silinţa să intraţi pe poarta cea îngustă, căci vă spun: Mulţi vor căuta să intre şi nu vor putea. 25 După ce stăpânul casei se va ridica şi va încuia uşa, rămaşi pe dinafară, veţi începe să bateţi la poartă spunând: «Doamne deschide-ne», el vă va răspunde: «Nu ştiu de unde sunteţi». 26 Atunci veţi începe să spuneţi: «Noi am mâncat şi am băut împreună cu tine, iar tu ai învăţat prin pieţele noastre». 27 Însă el vă va spune: «Nu ştiu de unde sunteţi; plecaţi de la mine voi toţi care săvârşiţi nelegiuirea». Acolo va fi plânset şi scrâşnire din dinţi când îi veţi vedea pe Abraham, pe Isaac şi pe Iacob şi pe toţi profeţii în împărăţia lui Dumnezeu, iar voi vă veţi vedea aruncaţi afară. 29 Atunci vor veni de la răsărit şi de la apus, de la miazănoapte şi de la miazăzi şi vor şedea la ospăţ în împărăţia lui Dumnezeu. 30 Da, sunt unii dintre cei din urmă care vor fi cei dintâi şi dintre cei dintâi care vor fi cei din urmă”.

Cuvântul Domnului