en-USro-RO

| Login
13 noiembrie 2019

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Miercuri, 13 noiembrie 2019

Sfintii zilei
Sf. Augustina (Livia), cãlug.
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 32-a de peste an
Liturghie la alegere, prefațã comunã
verde, IV
Lectionar
Înț 6,1-11: Ascultați, regilor, și înțelegeți!
Ps 81: Ridicã-te, Dumnezeule, și judecã pãmântul.
Lc 17,11-19: Nu s-a gãsit cine sã se întoarcã și sã-l glorifice pe Dumnezeu decât acest strãin?

Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 32-a de peste an

LECTURA I

Voi v-aţi întors de la idoli la Dumnezeu, ca să-l aşteptaţi pe Fiul său.

Începutul Scrisorii întâi a sfântului apostol Paul către Tesaloniceni 1,1-5.8b-10

1 Noi, Paul, Silvan şi Timotei, ne adresăm vouă, Bisericii din Tesalonic, care trăieşte în Dumnezeu Tatăl nostru şi în Isus Cristos Domnul: harul şi pacea să fie cu voi. 2 Noi îi aducem mulţumiri lui Dumnezeu pentru voi, ori de câte ori vă pomenim în rugăciunile noastre. 3 Fără încetare ne aducem aminte în faţa lui Dumnezeu Tatăl nostru de credinţa voastră dovedită prin fapte, de iubirea voastră care nu cruţă nici o osteneală şi de speranţa voastră statornică în Domnul nostru Isus Cristos. 4 Noi ştim, fraţilor preaiubiţi de Dumnezeu, că voi faceţi parte din rândul celor aleşi de el. 5 Căci noi v-am predicat evanghelia nu numai prin cuvinte, ci cu putere, cu Duhul Sfânt şi cu deplină convingere: voi ştiţi cum ne-am purtat între voi pentru binele vostru. 8b Vestea despre credinţa voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni atât de mult, încât nu mai avem de adăugat nimic. 9 Când vorbesc despre noi, oamenii povestesc ce fel de primire ne-aţi făcut şi cum v-aţi întors de la idoli la Dumnezeu, ca să slujiţi Dumnezeului celui viu şi adevărat 10 şi să-l aşteptaţi pe Fiul său din ceruri, pe Isus pe care l-a înviat din morţi şi care ne va elibera de mânia viitoare.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 149,1-2.3-4.5-6a şi 9b (R.: 4a)

R.: Domnul iubeşte pe poporul său.

sau

Aleluia.

1 Cântaţi Domnului un cântec nou,

cântaţi-i laude în adunarea credincioşilor săi.

2 Să se bucure Israel de cel care l-a făcut,

să se veselească fiii Sionului de împăratul lor. R.

 

3 Să laude numele lui cu jocuri,

să-l laude cu harpă şi tobă.

4 Căci Domnul iubeşte pe poporul său

şi ridică pe cei nenorociţi, mântuindu-i. R.

 

5 Să tresalte de bucurie cei sfinţi în mărire,

să scoată strigăte de bucurie în aşternutul lor.

6a Gura să le fie plină de laudele Domnului;

9b aceasta este o cinste pentru toţi credincioşii lui. R.

 


ALELUIA In 10,27

(Aleluia) Oile mele ascultă glasul meu, spune Domnul;

eu le cunosc pe ele şi ele mă urmează. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Vai vouă, călăuze oarbe!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 23,13-22

În acel timp, Isus a spus învăţătorilor Legii şi fariseilor: 13 „Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici, pentru că voi închideţi oamenilor împărăţia cerurilor; nici voi nu intraţi în ea şi nici pe alţii care vor să intre nu-i lăsaţi. 14 Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici, pentru că mâncaţi casele văduvelor şi faceţi rugăciuni îndelungi; de aceea mai multă osândă veţi primi. 15 Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici, că înconjuraţi marea şi uscatul ca să câştigaţi un prozelit şi, după ce l-aţi câştigat, faceţi din el un om destinat gheenei, de două ori mai rău decât voi. 16 Vai vouă, călăuze oarbe, care ziceţi: «Dacă jură cineva pe templu, n-are nici o obligaţie, dar dacă jură pe aurul templului trebuie să-şi ţină jurământul». 17 Nebuni şi orbi! Ce este mai important: aurul, sau mai degrabă templul care sfinţeşte aurul? 18 Tot aşa spuneţi: «Dacă jură cineva pe altar, n-are nici o obligaţie, dar dacă jură pe ofranda pusă pe altar, trebuie să-şi ţină jurământul». 19 Orbilor, ce este mai important: ofranda, sau mai degrabă altarul care sfinţeşte ofranda? 20 Cel care jură pe altar, jură pe altar şi pe tot ce se află pe altar; 21 cel care jură pe templu, jură pe templu şi pe cel care locuieşte în el; 22 şi cel care jură pe cer, jură pe tronul lui Dumnezeu şi pe cel care stă pe tron”.

Cuvântul Domnului