en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Voi v-aţi întors de la idoli la Dumnezeu, ca să-l aşteptaţi pe Fiul său.

Începutul Scrisorii întâi a sfântului apostol Paul către Tesaloniceni 1,1-5.8b-10

1 Noi, Paul, Silvan şi Timotei, ne adresăm vouă, Bisericii din Tesalonic, care trăieşte în Dumnezeu Tatăl nostru şi în Isus Cristos Domnul: harul şi pacea să fie cu voi. 2 Noi îi aducem mulţumiri lui Dumnezeu pentru voi, ori de câte ori vă pomenim în rugăciunile noastre. 3 Fără încetare ne aducem aminte în faţa lui Dumnezeu Tatăl nostru de credinţa voastră dovedită prin fapte, de iubirea voastră care nu cruţă nici o osteneală şi de speranţa voastră statornică în Domnul nostru Isus Cristos. 4 Noi ştim, fraţilor preaiubiţi de Dumnezeu, că voi faceţi parte din rândul celor aleşi de el. 5 Căci noi v-am predicat evanghelia nu numai prin cuvinte, ci cu putere, cu Duhul Sfânt şi cu deplină convingere: voi ştiţi cum ne-am purtat între voi pentru binele vostru. 8b Vestea despre credinţa voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni atât de mult, încât nu mai avem de adăugat nimic. 9 Când vorbesc despre noi, oamenii povestesc ce fel de primire ne-aţi făcut şi cum v-aţi întors de la idoli la Dumnezeu, ca să slujiţi Dumnezeului celui viu şi adevărat 10 şi să-l aşteptaţi pe Fiul său din ceruri, pe Isus pe care l-a înviat din morţi şi care ne va elibera de mânia viitoare.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 149,1-2.3-4.5-6a şi 9b (R.: 4a)

R.: Domnul iubeşte pe poporul său.

sau

Aleluia.

1 Cântaţi Domnului un cântec nou,

cântaţi-i laude în adunarea credincioşilor săi.

2 Să se bucure Israel de cel care l-a făcut,

să se veselească fiii Sionului de împăratul lor. R.

 

3 Să laude numele lui cu jocuri,

să-l laude cu harpă şi tobă.

4 Căci Domnul iubeşte pe poporul său

şi ridică pe cei nenorociţi, mântuindu-i. R.

 

5 Să tresalte de bucurie cei sfinţi în mărire,

să scoată strigăte de bucurie în aşternutul lor.

6a Gura să le fie plină de laudele Domnului;

9b aceasta este o cinste pentru toţi credincioşii lui. R.

 


ALELUIA In 10,27

(Aleluia) Oile mele ascultă glasul meu, spune Domnul;

eu le cunosc pe ele şi ele mă urmează. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Vai vouă, călăuze oarbe!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 23,13-22

În acel timp, Isus a spus învăţătorilor Legii şi fariseilor: 13 „Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici, pentru că voi închideţi oamenilor împărăţia cerurilor; nici voi nu intraţi în ea şi nici pe alţii care vor să intre nu-i lăsaţi. 14 Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici, pentru că mâncaţi casele văduvelor şi faceţi rugăciuni îndelungi; de aceea mai multă osândă veţi primi. 15 Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici, că înconjuraţi marea şi uscatul ca să câştigaţi un prozelit şi, după ce l-aţi câştigat, faceţi din el un om destinat gheenei, de două ori mai rău decât voi. 16 Vai vouă, călăuze oarbe, care ziceţi: «Dacă jură cineva pe templu, n-are nici o obligaţie, dar dacă jură pe aurul templului trebuie să-şi ţină jurământul». 17 Nebuni şi orbi! Ce este mai important: aurul, sau mai degrabă templul care sfinţeşte aurul? 18 Tot aşa spuneţi: «Dacă jură cineva pe altar, n-are nici o obligaţie, dar dacă jură pe ofranda pusă pe altar, trebuie să-şi ţină jurământul». 19 Orbilor, ce este mai important: ofranda, sau mai degrabă altarul care sfinţeşte ofranda? 20 Cel care jură pe altar, jură pe altar şi pe tot ce se află pe altar; 21 cel care jură pe templu, jură pe templu şi pe cel care locuieşte în el; 22 şi cel care jură pe cer, jură pe tronul lui Dumnezeu şi pe cel care stă pe tron”.

Cuvântul Domnului