en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Domnul nostru Isus Cristos să fie preamărit în voi şi voi în el.

Începutul Scrisorii a doua a sfântului apostol Paul către Tesaloniceni 1,1-5.11b-12

1 Noi, Paul, Silvan şi Timotei, ne adresăm vouă, Bisericii din Tesalonic, care trăieşte în Dumnezeu Tatăl nostru şi în Isus Cristos Domnul. 2 Har vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul Isus Cristos. 3 Fraţilor, în orice moment trebuie să-i aducem mulţumiri lui Dumnezeu pentru voi, şi pe drept cuvânt, dacă ne gândim la marile progrese ale credinţei voastre şi la creşterea iubirii pe care fiecare dintre voi o dovedeşte faţă de ceilalţi. 4 De aceea, noi ne putem mândri cu voi în faţa Bisericilor lui Dumnezeu datorită credinţei voastre statornice în toate persecuţiile şi necazurile pe care le aveţi de îndurat. 5 Ele sunt un semn al dreptei judecăţi a lui Dumnezeu; astfel voi veţi deveni vrednici de împărăţia pentru care suferiţi. 11b Dumnezeul nostru să vă facă vrednici de chemarea pe care v-a adresat-o; prin puterea sa să vă ajute să împliniţi tot binele pe care îl doriţi şi să arătaţi prin fapte credinţa voastră. 12 Astfel Domnul nostru Isus Cristos va fi preamărit în voi şi voi în el, prin harul Dumnezeului nostru şi al Domnului Isus Cristos.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 95,1-2a.2b-3.4-5 (R.: 3)

R.: Vestiţi tuturor popoarelor, minunile Domnului!

1 Cântaţi-i Domnului un cântec nou!

Cântaţi-i Domnului toţi locuitorii pământului!

2a Cântaţi-i Domnului, binecuvântaţi numele lui! R.

 

2b Vestiţi din zi în zi mântuirea lui.

3 Vestiţi printre neamuri slava lui,

vestiţi tuturor popoarelor minunile lui! R.

 

4 Căci Domnul este mare şi vrednic de toată lauda,

mai de temut decât toţi zeii.

5 Căci toţi zeii popoarelor sunt nişte idoli,

Domnul însă este acela care a făcut cerurile. R.

 

ALELUIA In 10,27

(Aleluia) Oile mele ascultă glasul meu, spune Domnul;

eu le cunosc pe ele şi ele mă urmează. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Vai vouă, călăuze oarbe!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 23,13-22

În acel timp, Isus a spus învăţătorilor Legii şi fariseilor: 13 „Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici, pentru că voi închideţi oamenilor împărăţia cerurilor; nici voi nu intraţi în ea şi nici pe alţii care vor să intre nu-i lăsaţi. 14 Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici, pentru că mâncaţi casele văduvelor şi faceţi rugăciuni îndelungi; de aceea mai multă osândă veţi primi. 15 Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici, că înconjuraţi marea şi uscatul ca să câştigaţi un prozelit şi, după ce l-aţi câştigat, faceţi din el un om destinat gheenei, de două ori mai rău decât voi. 16 Vai vouă, călăuze oarbe, care ziceţi: «Dacă jură cineva pe templu, n-are nici o obligaţie, dar dacă jură pe aurul templului trebuie să-şi ţină jurământul». 17 Nebuni şi orbi! Ce este mai important: aurul, sau mai degrabă templul care sfinţeşte aurul? 18 Tot aşa spuneţi: «Dacă jură cineva pe altar, n-are nici o obligaţie, dar dacă jură pe ofranda pusă pe altar, trebuie să-şi ţină jurământul». 19 Orbilor, ce este mai important: ofranda, sau mai degrabă altarul care sfinţeşte ofranda? 20 Cel care jură pe altar, jură pe altar şi pe tot ce se află pe altar; 21 cel care jură pe templu, jură pe templu şi pe cel care locuieşte în el; 22 şi cel care jură pe cer, jură pe tronul lui Dumnezeu şi pe cel care stă pe tron”.

Cuvântul Domnului