en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Am fi voit să vă dăm nu numai evanghelia lui Dumnezeu, ci şi pe noi înşine.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Tesaloniceni 2,1-8

Fraţilor, 1 voi înşivă ştiţi bine că venirea noastră la voi n-a fost fără rod. 2 Deşi înainte de aceasta am avut de suferit şi am fost batjocoriţi în Filipi, după cum ştiţi, totuşi am găsit în Dumnezeu curajul de care aveam nevoie pentru a vesti între voi, cu preţul unor mari eforturi, evanghelia lui Dumnezeu. 3 Când v-am vorbit, nu v-am vestit învăţături greşite, nu am avut gânduri meschine, n-am umblat cu înşelăciune; 4 căci, pentru a ne încredinţa evanghelia, Dumnezeu ne-a pus la încercare, astfel ca noi să vorbim pentru a fi plăcuţi nu oamenilor, ci lui Dumnezeu. După cum ştiţi, 5 niciodată n-am avut poftă ascunsă de câştig, Dumnezeu ne este martor; 6 niciodată n-am căutat onoruri din partea oamenilor, nici de la voi, nici de la alţii 7 deşi, ca apostoli ai lui Cristos, am fi putut să cerem o cinste deosebită. Dimpotrivă, noi ne-am purtat faţă de voi cu gingăşie, cum se îngrijeşte o mamă de copiii ei. 8 Având pentru voi asemenea simţăminte, am fi voit să vă dăm nu numai evanghelia lui Dumnezeu, ci şi pe noi înşine, căci ne deveniserăţi nespus de dragi.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 138,1b-3.4-6 (R.: cf. 1b)

R.: Tu, Doamne, mă observi de aproape şi m-ai cunoscut!

1b Doamne, tu mă observi de aproape şi mă cunoşti;

2 ştii când mă aşez şi când mă scol;

pătrunzi de departe gândurile mele;

3 fie că umblu, fie că stau culcat, nimic nu-ţi scapă;

toate cărările mele îţi sunt cunoscute. R.

 

4 Înainte de a-mi ajunge cuvântul pe limbă,

tu, Doamne, îl cunoşti deja.

5 Tu mă împresori şi din faţă, şi din spate

şi mâna ta stă întinsă asupra mea.

6 Admirabilă este pentru mine înţelepciunea ta,

prea înaltă ca să o pot înţelege. R.

 


ALELUIA Evr 4,12

(Aleluia) Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi plin de putere:

el judecă sentimentele şi gândurile inimii. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Trebuie să respectaţi prescripţiile cele mai importante ale Legii, fără să le neglijaţi pe celelalte.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 23,23-26

În acel timp, Isus a spus învăţătorilor Legii şi fariseilor: 23 „Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici, pentru că daţi zeciuială din izmă, mărar şi chimion, însă călcaţi prescripţiile cele mai importante din Lege: dreptatea, mila şi fidelitatea. Pe acestea trebuia să le practicaţi, fără să le neglijaţi pe celelalte. 24 Călăuze oarbe, voi înlăturaţi ţânţarul cu strecurătoarea, dar înghiţiţi cămila! 25 Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici, pentru că voi curăţaţi partea dinafară a paharului şi a farfuriei, dar partea dinăuntru este plină de lăcomie şi de necurăţie. 26 Fariseule orb, curăţă mai întâi partea dinăuntru a paharului, ca să fie curată şi partea dinafară”.

Cuvântul Domnului