en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Fiţi statornici în păstrarea tradiţiilor pe care le-aţi primit.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Tesaloniceni 2,1-3a.14-17

Fraţilor, 1 cu privire la venirea Domnului nostru Isus Cristos şi unirea noastră cu el, vrem să vă cerem un lucru: 2 dacă ni se atribuie o revelaţie, un cuvânt sau o scrisoare care pretinde că ziua Domnului a sosit, nu vă pierdeţi prea repede cumpătul şi nu vă înspăimântaţi. 3a Nu vă lăsaţi duşi în eroare de nimeni, în nici un fel. 14 Prin evanghelia noastră, Dumnezeu v-a chemat să fiţi părtaşi la slava Domnului nostru Isus Cristos. 15 Astfel deci, fraţilor, fiţi statornici în păstrarea tradiţiilor pe care le-aţi primit de la noi, atât prin viu grai, cât şi prin scrisoarea noastră. 16 Însuşi Domnul nostru Isus Cristos şi Dumnezeu, Tatăl nostru, care ne-a iubit şi, prin harul său, ne-a dat pentru totdeauna mângâiere şi speranţă neclintită, 17 el să vă mângâie şi să vă întărească inimile, ca să puteţi săvârşi binele în tot ce faceţi şi spuneţi.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 95,10.11-12.13 (R.: 13ab)

R.: Domnul vine să judece pământul!

10 Spuneţi printre neamuri: „Domnul stăpâneşte!”

El a aşezat pământul pe temelii solide

ca să nu se clatine.

El va judeca popoarele cu dreptate. R.

11 Să se bucure cerurile şi să se veselească pământul,

să vuiască marea şi tot ce se află într-însa.

12 Să se bucure câmpiile şi tot ce este pe ele,

să tresalte de bucurie toţi copacii pădurilor. R.

 

13 Să se bucure în faţa Domnului care vine,

pentru că vine să judece pământul.

El va judeca lumea cu dreptate,

va judeca popoarele în adevărul său. R.

 

ALELUIA Evr 4,12

(Aleluia) Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi plin de putere:

el judecă sentimentele şi gândurile inimii. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Trebuie să respectaţi prescripţiile cele mai importante ale Legii, fără să le neglijaţi pe celelalte.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 23,23-26

În acel timp, Isus a spus învăţătorilor Legii şi fariseilor: 23 „Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici, pentru că daţi zeciuială din izmă, mărar şi chimion, însă călcaţi prescripţiile cele mai importante din Lege: dreptatea, mila şi fidelitatea. Pe acestea trebuia să le practicaţi, fără să le neglijaţi pe celelalte. 24 Călăuze oarbe, voi înlăturaţi ţânţarul cu strecurătoarea, dar înghiţiţi cămila! 25 Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici, pentru că voi curăţaţi partea dinafară a paharului şi a farfuriei, dar partea dinăuntru este plină de lăcomie şi de necurăţie. 26 Fariseule orb, curăţă mai întâi partea dinăuntru a paharului, ca să fie curată şi partea dinafară”.

Cuvântul Domnului