en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Am lucrat zi şi noapte şi aşa v-am predicat evanghelia.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Tesaloniceni 2,9-13

Fraţilor, 9 vă amintiţi de munca şi osteneala noastră: am lucrat zi şi noapte ca să nu fim povară pentru nici unul dintre voi şi aşa v-am predicat evanghelia lui Dumnezeu. 10 Voi sunteţi martori şi Dumnezeu de asemenea, cât de sfântă, dreaptă şi corectă a fost comportarea noastră faţă de voi, cei credincioşi. 11 Şi ştiţi bine că noi am fost pentru fiecare dintre voi ca un tată pentru copiii săi; 12 noi v-am îndemnat şi încurajat, v-am implorat să aveţi o comportare vrednică de Dumnezeu care vă cheamă la împărăţia şi slava sa. 13 Iată pentru ce aducem fără încetare mulţumiri lui Dumnezeu. Când aţi primit din gura noastră cuvântul lui Dumnezeu, l-aţi primit aşa cum este în realitate: nu ca un cuvânt omenesc, ci ca pe cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează în voi cei credincioşi.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 138,7-8.9-10.11-12ab (R.: 1a)

R.: Tu eşti cu mine, Doamne, oriunde m-aş afla.

7 Unde aş putea merge departe de duhul tău

şi unde aş putea fugi dinaintea feţei tale?

8 Dacă m-aş urca la cer, tu eşti acolo;

dacă m-aş coborî în împărăţia morţilor, tu eşti de faţă. R.

 

9 Dacă aş lua aripile aurorei

şi m-aş opri dincolo de mare,

10 şi acolo mâna ta m-ar conduce

şi dreapta ta m-ar cuprinde. R.

 

11 Dacă aş spune: „Cel puţin întunericul să mă acopere

şi noaptea să mă înconjoare în locul luminii”,

12ab dar nici întunericul nu-i întuneric pentru tine,

iar noaptea este luminoasă ca ziua. R.

 


ALELUIA In 2,5

(Aleluia) În acela care păzeşte cuvântul lui Cristos

dragostea lui Dumnezeu este desăvârşită. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Voi sunteţi fiii celor care i-au ucis pe profeţi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 23,27-32

În acel timp, Isus a spus învăţătorilor Legii şi fariseilor: 27 „Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici, pentru că vă asemănaţi cu mormintele văruite: pe dinafară par frumoase, dar pe dinăuntru sunt pline de oasele morţilor şi de putreziciune. 28 Aşa şi voi, pe dinafară vă arătaţi oamenilor ca fiind drepţi, dar pe dinăuntru sunteţi plini de ipocrizie şi de nelegiuire. 29 Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici, pentru că zidiţi mormintele profeţilor, împodobiţi monumentele drepţilor 30 şi spuneţi: «Dacă am fi trăit în timpul părinţilor noştri, nu ne-am fi făcut vinovaţi ca ei de vărsarea sângelui profeţilor». 31 Astfel voi înşivă daţi mărturie împotriva voastră că sunteţi fiii celor care i-au ucis pe profeţi. 32 Aşadar, voi nu faceţi altceva decât să terminaţi ce au început părinţii voştri!”

Cuvântul Domnului