en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Cine nu vrea să muncească nici să nu mănânce.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Tesaloniceni 3,6-10.16-18

Fraţilor, 6 în numele Domnului Isus Cristos vă poruncim să evitaţi pe toţi aceia care trăiesc în trândăvie şi nu urmează tradiţia pe care aţi primit-o de la noi. 7 Voi ştiţi bine ce trebuie să faceţi ca să ne urmaţi exemplul. 8 Noi n-am trăit printre voi în trândăvie şi pâinea, pe care am mâncat-o, n-am aşteptat-o pe gratis de la nimeni. Dimpotrivă, am lucrat ostenindu-ne din greu, zi şi noapte, ca să nu fim povară niciunuia dintre voi. 9 Desigur, nu că nu am fi avut acest drept, însă am vrut să fim pentru voi un exemplu de urmat. 10 Şi când eram la voi v-am dat această normă: cine nu vrea să muncească, nici să nu mănânce. 16 Însuşi Domnul păcii să vă dăruiască pacea oricând şi oricum. Domnul să fie cu voi toţi. 17 Urarea am scris-o eu, Paul, cu mâna mea. Acesta este semnul meu în orice scrisoare; aşa scriu. 18 Harul Domnului nostru Isus Cristos să fie cu voi toţi.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 127,1-2.4-5 (R.: cf. 1a)

R.: Fericit este omul care se teme de Domnul!

1 Fericiţi cei care se tem de Domnul

şi umblă pe căile sale.

2 Atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale,

eşti fericit şi toate îţi merg bine. R.

 

4 Iată, aşa este binecuvântat omul

care se teme de Domnul!

5 Să te binecuvânteze Domnul din Sion,

ca să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieţii tale. R.

 

ALELUIA In 2,5

(Aleluia) În acela care păzeşte cuvântul lui Cristos

dragostea lui Dumnezeu este desăvârşită. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Voi sunteţi fiii celor care i-au ucis pe profeţi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 23,27-32

În acel timp, Isus a spus învăţătorilor Legii şi fariseilor: 27 „Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici, pentru că vă asemănaţi cu mormintele văruite: pe dinafară par frumoase, dar pe dinăuntru sunt pline de oasele morţilor şi de putreziciune. 28 Aşa şi voi, pe dinafară vă arătaţi oamenilor ca fiind drepţi, dar pe dinăuntru sunteţi plini de ipocrizie şi de nelegiuire. 29 Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici, pentru că zidiţi mormintele profeţilor, împodobiţi monumentele drepţilor 30 şi spuneţi: «Dacă am fi trăit în timpul părinţilor noştri, nu ne-am fi făcut vinovaţi ca ei de vărsarea sângelui profeţilor». 31 Astfel voi înşivă daţi mărturie împotriva voastră că sunteţi fiii celor care i-au ucis pe profeţi. 32 Aşadar, voi nu faceţi altceva decât să terminaţi ce au început părinţii voştri!”

Cuvântul Domnului