en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Să creşteţi şi să deveniţi bogaţi în iubire unii faţă de alţii şi faţă de toţi.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Tesaloniceni 3,7-13

Fraţilor, 7 în mijlocul tuturor necazurilor şi strâmtorărilor noastre, veştile primite despre voi ne-au adus mângâiere, datorită credinţei voastre. 8 Acum ne simţim ca înviaţi, deoarece voi aţi rămas statornici în Domnul. 9 Cum am putea mulţumi îndeajuns lui Dumnezeu pentru voi? Am avut parte de multă bucurie, datorită vouă, înaintea Dumnezeului nostru 10 şi noi îl rugăm fierbinte zi şi noapte, ca să ne ajute să vă vedem din nou şi să completăm ceea ce mai lipseşte credinţei voastre. 11 Însuşi Dumnezeu, Tatăl nostru, şi Domnul nostru Isus Cristos să ne conducă paşii până la voi. 12 Domnul să vă ajute ca iubirea dintre voi şi faţă de toţi oamenii să fie din ce în ce mai adâncă şi mai mare, cum este aceea pe care noi o avem faţă de voi. 13 Şi astfel să vă facă neclintiţi într-o sfinţenie fără pată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, pentru ziua în care Domnul nostru va veni împreună cu toţi sfinţii săi. Amin.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 89,3-4.12-13.14 şi 17 (R.: 14)

R.: Revarsă, Doamne, îndurarea ta asupra noastră ca să ne bucurăm şi să ne veselim!

3 Tu îl faci pe om să se întoarcă în ţărână,

tu ai spus: „Întoarceţi-vă, fiii lui Adam!”

4 Înaintea ta o mie de ani sunt ca ziua de ieri

care a trecut ca o strajă de noapte. R.

 

12 Învaţă-ne să nu uităm cât de puţine sunt zilele noastre,

ca să ajungem la gânduri înţelepte.

13 Întoarce-te, Doamne, spre noi, de ce întârzii?

Ai milă de slujitorii tăi! R.

 

14 Satură-ne dis-de-dimineaţă cu iubirea ta,

ca să ne bucurăm şi să ne veselim în toate zilele vieţii noastre.

17 Bunăvoinţa ta, Doamne Dumnezeul nostru, să coboare asupra noastră!

Fă rodnică lucrarea mâinilor noastre!

Da, fă rodnică lucrarea mâinilor noastre! R.

 


ALELUIA Mt 24,42a.44

(Aleluia) Vegheaţi şi fiţi gata, spune Domnul;

căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă aşteptaţi. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Fiţi gata!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 24,42-51

În acel timp, vorbind ucenicilor săi despre venirea sa, Isus le-a zis: 42 „Vegheaţi, căci nu ştiţi ziua în care va veni Domnul vostru. 43 Gândiţi-vă la aceasta: dacă stăpânul casei ar şti în care ceas din noapte vine hoţul, ar veghea şi n-ar lăsa să i se spargă casa. 44 Deci şi voi fiţi gata, căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă aşteptaţi. 45 Care este deci servitorul credincios şi prudent pe care stăpânul casei l-a pus peste slugile sale, ca să le dea hrană la timpul cuvenit? 46 Ferice de acel servitor pe care stăpânul, sosind, îl va găsi la datorie. 47 Vă spun adevărul: îi va încredinţa toate bunurile sale. 48 Dar dacă acest servitor este rău şi se gândeşte în inima lui: «Stăpânul meu întârzie!» 49 şi dacă începe să-i bată pe tovarăşii săi, dacă mănâncă şi bea cu beţivii, 50 stăpânul său va veni în ziua în care nu-l aşteaptă şi în ceasul pe care nu l-a prevăzut; 51 îl va pedepsi cu asprime şi-l va pune laolaltă cu cei făţarnici; acolo va fi plânset şi scrâşnire din dinţi”.

Cuvântul Domnului