en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Prin Isus aţi primit toate bogăţiile.

Începutul Scrisorii întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 1,1-9

1 Eu, Paul, chemat după voinţa lui Dumnezeu să fiu apostol al lui Isus Cristos, împreună cu fratele Sostene, 2 mă adresez vouă care sunteţi Biserica lui Dumnezeu din Corint, vouă care aţi fost sfinţiţi în Cristos Isus, vouă credincioşilor, care sunteţi prin chemarea lui Dumnezeu poporul sfânt, împreună cu toţi aceia care, şi în alte locuri, invocă numele Domnului nostru Isus Cristos, Domnul lor şi al nostru. 3 Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Cristos. 4 Mulţumesc totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, pentru harul lui Dumnezeu, dat vouă în Cristos Isus; 5 căci în el aţi primit toate bogăţiile cuvântului şi ale cunoaşterii lui Dumnezeu. 6 În felul acesta mărturia despre Cristos a fost bine întărită în mijlocul vostru, 7 astfel încât nu sunteţi lipsiţi de nici un dar, aşteptând arătarea Domnului nostru Isus Cristos. 8 El vă va întări până la sfârşit, încât să fiţi nevinovaţi în ziua Domnului nostru Isus Cristos. 9 Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la împărtăşirea cu Fiul său Isus Cristos, Domnul nostru.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 144,2-3.4-5.6-7 (R.: cf. 1)

R.: Te preamărim pe tine, Doamne, Dumnezeul şi regele nostru!

2 Te voi binecuvânta în fiecare zi

şi voi lăuda numele tău în veacul veacului.

3 Domnul este mare şi vrednic de orice laudă,

măreţia lui este fără margini. R.

 

4 Din neam în neam vor fi admirate operele tale

şi se vor istorisi minunile tale.

5 Vor descrie slava măririi tale

şi vor reaminti lucrările tale minunate. R.

 

6 Vor arăta puterea ta admirabilă

şi vor vorbi despre măreţia ta;

7 îşi vor aminti de bunătatea ta nesfârşită

şi vor preamări dreptatea ta. R.

 

ALELUIA Mt 24,42a.44

(Aleluia) Vegheaţi şi fiţi gata, spune Domnul;

căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă aşteptaţi. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Fiţi gata!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 24,42-51

În acel timp, vorbind ucenicilor săi despre venirea sa, Isus le-a zis: 42 „Vegheaţi, căci nu ştiţi ziua în care va veni Domnul vostru. 43 Gândiţi-vă la aceasta: dacă stăpânul casei ar şti în care ceas din noapte vine hoţul, ar veghea şi n-ar lăsa să i se spargă casa. 44 Deci şi voi fiţi gata, căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă aşteptaţi. 45 Care este deci servitorul credincios şi prudent pe care stăpânul casei l-a pus peste slugile sale, ca să le dea hrană la timpul cuvenit? 46 Ferice de acel servitor pe care stăpânul, sosind, îl va găsi la datorie. 47 Vă spun adevărul: îi va încredinţa toate bunurile sale. 48 Dar dacă acest servitor este rău şi se gândeşte în inima lui: «Stăpânul meu întârzie!» 49 şi dacă începe să-i bată pe tovarăşii săi, dacă mănâncă şi bea cu beţivii, 50 stăpânul său va veni în ziua în care nu-l aşteaptă şi în ceasul pe care nu l-a prevăzut; 51 îl va pedepsi cu asprime şi-l va pune laolaltă cu cei făţarnici; acolo va fi plânset şi scrâşnire din dinţi”.

Cuvântul Domnului