en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Voinţa lui Dumnezeu este ca voi să trăiţi în sfinţenie.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Tesaloniceni 4,1-8

Fraţilor, 1 voi aţi învăţat de la noi cum trebuie să vă purtaţi ca să fiţi plăcuţi lui Dumnezeu, cum de altfel şi faceţi. Dar vă rugăm şi vă îndemnăm în numele Domnului Isus să faceţi noi progrese. 2 De fapt, voi ştiţi bine ce îndrumări v-am dat din partea Domnului Isus. 3 Voinţa lui Dumnezeu este ca voi să trăiţi în sfinţenie. Păziţi-vă, aşadar, de desfrânare şi vegheaţi 4 ca fiecare dintre voi să se poarte cu trupul său cu sfinţenie şi cu respect, 5 fără să vă lăsaţi stăpâniţi de pofte ca păgânii care nu-l cunosc pe Dumnezeu. 6 În această privinţă, nimeni să nu facă ceva în dauna fraţilor săi, nici să nu le facă vreo nedreptate, căci Domnul pedepseşte toate acestea, după cum am spus şi am confirmat deja. 7 Căci Dumnezeu nu ne-a chemat ca să trăim în necurăţie, ci în sfinţenie. 8 Aşadar, cine dispreţuieşte aceste îndemnuri nu dispreţuieşte pe un om, ci pe însuşi Dumnezeu care vi-l dăruieşte pe Duhul său Sfânt.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 96,1 şi 2b.5-6.10.11-12 (R.: 12a)

R.: Voi, cei drepţi, bucuraţi-vă în Domnul.

1 Domnul stăpâneşte, să se bucure pământul,

să tresalte de veselie toate ţinuturile.

2b Dreptatea şi judecata sunt temelia tronului său. R.

5 Munţii se cutremură înaintea Domnului,

înaintea stăpânului a tot pământul.

6 Căci cerurile vestesc dreptatea lui

şi toate popoarele îi văd mărirea. R.

 

10 Domnul îi iubeşte pe cei ce urăsc răul,

el păzeşte sufletele credincioşilor săi

şi-i eliberează din mâna celor răi. R.

 

11 Lumina răsare pentru cel drept

şi bucuria pentru cel cu inima curată.

12 Voi, drepţilor, bucuraţi-vă în Domnul

şi măriţi faima sfinţeniei lui. R.

 


ALELUIA Lc 21,36

(Aleluia) Vegheaţi mereu şi rugaţi-vă, spune Domnul;

ca să vă învredniciţi să staţi drept înaintea Fiului Omului. (Aleluia)

EVANGHELIA

Iată, vine mirele, ieşiţi-i în întâmpinare!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 25,1-13

În acel timp, Isus a spus ucenicilor această parabolă: 1 „Împărăţia cerului este asemenea cu zece fecioare invitate la nuntă, care şi-au luat candelele şi au ieşit în întâmpinarea mirelui. 2 Însă cinci dintre ele erau nechibzuite, iar cinci erau înţelepte. 3 Cele nechibzuite, luând candele, n-au luat cu ele untdelemn. 4 Cele înţelepte au luat untdelemn în vase, o dată cu candelele lor. 5 Fiindcă mirele întârzia, au aţipit toate şi au adormit. 6 La miezul nopţii s-a auzit un strigăt: «Iată, vine mirele, ieşiţi-i în întâmpinare!». 7 Atunci s-au trezit toate acele fecioare şi-au pregătit candelele. 8 Cele nechibzuite au zis către cele înţelepte: «Daţi-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele». 9 Dar cele înţelepte le-au răspuns: «Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă; mai bine mergeţi la vânzători şi cumpăraţi-vă». 10 Plecând ele ca să cumpere, a sosit mirele; cele care erau pregătite au intrat cu el în sala nunţii şi uşa s-a închis. 11 Mai târziu au venit şi celelalte tinere şi au zis: «Doamne, Doamne, deschide-ne!». 12 Dar el le-a răspuns: «Vă spun adevărul: Nu vă cunosc». 13 Vegheaţi, aşadar, căci nu ştiţi nici ziua, nici ceasul!”

Cuvântul Domnului