en-USro-RO

| Login
Sunday, April 11, 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Smereşte-te şi vei afla har înaintea lui Dumnezeu.

Citire din cartea lui Ben Sirah 3,19-21.30-31

Fiul meu, 19 săvârşeşte faptele tale cu multă modestie şi vei fi iubit mai mult decât un om de vază. 20 Cu cât eşti mai mare, cu atât să te umileşti mai mult şi vei afla har înaintea Domnului. 21 Mare este puterea Domnului şi el este preamărit de cei smeriţi. 30 Starea celui îngâmfat nu se poate îndrepta, căci răutatea a prins rădăcini în inima lui. 31 Omul cu judecată meditează spusele celor înţelepţi. Dorinţa celui înţelept este să găsească urechi care să-l asculte.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 67,4-5ac.6-7ab.10-11 (R.: cf. 11b)

R.: În bunătatea ta, Doamne, ai grijă de cel sărman.

4 Cei drepţi se bucură în faţa lui Dumnezeu,

tresaltă de fericire şi de veselie.

5ac Cântaţi Domnului, lăudaţi numele lui.

Numele său este Domnul. R.

 

6 El este tatăl orfanilor, apărătorul văduvelor,

acesta este Dumnezeu, care locuieşte în lăcaşul său cel sfânt.

7ab Dumnezeu dă o familie celor părăsiţi,

el deschide prizonierilor poarta libertăţii. R.

 

10 Ai dat moştenirii tale o ploaie binefăcătoare, Dumnezeule,

şi ai înviorat-o când era sleită de puteri.

11 În locurile în care s-a aflat poporul tău,

tu i-ai purtat de grijă, Dumnezeule, tu eşti bun cu cei săraci. R.

 

LECTURA A II-A

V-aţi apropiat de Muntele Sionului şi de cetatea Dumnezeului celui viu.

Citire din Scrisoarea către Evrei 12,18-19.21-24a

Fraţilor, 18 când v-aţi apropiat de Dumnezeu, nu exista nimic material, ca la muntele Sinai: nici focul care arde, nici nor, nici întuneric, nici vijelie, 19 nici sunet de trompetă, nici acel glas înspăimântător, pe care fiii lui Israel au cerut să nu-l mai audă. 21 Priveliştea era atât de înfricoşătoare, încât Moise a spus: „Sunt îngrozit şi mă cutremur”. 22 Voi însă v-aţi apropiat de Muntele Sionului şi de cetatea Dumnezeului celui viu, de Ierusalimul ceresc, de miile de îngeri în mare sărbătoare 23 şi de comunitatea primilor născuţi ale căror nume sunt scrise în ceruri; v-aţi apropiat de Dumnezeu, judecătorul a toată omenirea, de sufletele celor drepţi, ajunşi la desăvârşire. 24a V-aţi apropiat de Isus, mijlocitorul noii alianţe.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA Mt 11,29ab

(Aleluia) Luaţi jugul meu asupra voastră şi învăţaţi de la mine,

căci sunt blând şi smerit cu inima, spune Domnul. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Cine se înalţă va fi umilit, iar cine se umileşte va fi înălţat.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 14,1.7-14

În acel timp, 1 Isus a intrat în casa unuia dintre fariseii de frunte, într-o zi de sâmbătă, ca să stea la masă. 7 Observând că invitaţii îşi alegeau locurile cele dintâi, le-a spus această asemănare: 8 „Când eşti invitat la nuntă, nu te aşeza în fruntea mesei, căci s-ar putea să fie invitat şi cineva mai de vază decât tine; 9 atunci cel care v-a invitat, şi pe tine şi pe el, va veni şi-ţi va spune: «Lasă-l pe el în locul acesta». Şi tu, ruşinat, te vei aşeza în locul cel din urmă. 10 Dimpotrivă, când eşti invitat, aşază-te pe locul cel din urmă. Atunci când va veni cel care te-a invitat, îţi va zice: «Prietene, poftim mai sus!» şi aceasta va fi o cinste pentru tine în ochii tuturor celorlalţi oaspeţi. 11 Căci cine se înalţă va fi umilit, iar cine se umileşte va fi înălţat!” 12 Apoi, i-a spus celui care l-a invitat: „Când dai un ospăţ la prânz sau la cină, nu-i invita pe prietenii tăi, nici pe fraţii tăi, nici pe părinţii tăi, nici pe vecinii bogaţi, ca nu cumva să te invite şi ei la rândul lor şi astfel să-ţi primeşti răsplata. 13 Dimpotrivă, când dai un ospăţ, invită-i pe cei săraci, pe schilozi, pe şchiopi şi pe orbi. 14 Atunci ferice de tine, căci ei nu au cu ce să-ţi răsplătească şi îţi vei primi răsplata la învierea celor drepţi”.

Cuvântul Domnului