en-USro-RO

| Login
16 decembrie 2019

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Luni, 16 decembrie 2019

Sfintii zilei
Ss. Adelaida, împ.; Aggeu, profet
Liturghierul Roman
Luni din sãptãmâna a 3-a din Advent
Liturghie proprie, prefațã pentru Advent I sau II
violet, III
Lectionar
Num 24,2-7.15-17a: O stea rãsare din Iacob.
Ps 24: Învațã-mã, Doamne, cãrãrile tale.
Mt 21,23-27: Botezul lui Ioan, de unde era?
Meditatia zilei
Luni din sãptãmâna a 3-a din Advent

LECTURA I

Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul său.

Începutul Scrisorii către Evrei 1,1-6

1 După ce Dumnezeu în trecut a vorbit părinţilor noştri prin profeţi, în multe rânduri şi în multe chipuri, 2 în acest timp de pe urmă ne-a vorbit şi nouă prin Fiul, pe care l-a pus moştenitor a toate şi prin care a făcut lumea. 3 El, fiind strălucirea gloriei şi chipul fiinţei lui Dumnezeu şi ţinând toate prin cuvântul său puternic, după ce ne-a curăţit de păcate, s-a aşezat de-a dreapta maiestăţii dumnezeieşti întru cele de sus. 4 El a ajuns cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moştenit un nume mai mare decât al lor. 5 Căci căruia dintre îngeri i-a zis Dumnezeu vreodată: „Fiul meu eşti tu, eu astăzi te-am născut”, şi iarăşi: „Eu îi voi fi lui Tată şi el îmi va fi mie fiu?” 6 Dar când aduce în lume pe întâiul său născut, el zice: „Să i se închine lui toţi îngerii lui Dumnezeu”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 96,1 şi 2b.6-7c.9 (R.: cf. 7c)

R.: Împreună cu îngerii să-l adorăm pe Domnul!

1 Domnul stăpâneşte: să se bucure pământul,

să tresalte de veselie insulele nenumărate!

2b Dreptatea şi judecata stau alături de tronul său. R.

6 Cerurile vestesc dreptatea lui

şi toate popoarele îi văd mărirea.

7c Cădeţi în genunchi în faţa lui, voi, toţi zeii. R.

9 Căci tu, Doamne, eşti preaînalt peste tot pământul,

şi tu eşti cu mult mai presus decât toţi zeii. R.

ALELUIA Mc 1,15

(Aleluia) Împărăţia lui Dumnezeu este aproape, spune Domnul;

întoarceţi-vă la Dumnezeu şi credeţi în evanghelie. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Întoarceţi-vă la Dumnezeu şi credeţi în evanghelie!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 1,14-20

14 După ce l-au arestat pe Ioan Botezătorul, Isus a plecat în Galileea, predicând evanghelia împărăţiei lui Dumnezeu. 15 El spunea: „Timpul s-a împlinit; împărăţia lui Dumnezeu este aproape: convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie!” 16 Trecând pe malul Lacului Galileii, a văzut pe Simon şi pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând mreaja în mare, căci erau pescari. 17 Isus le-a zis: „Veniţi după mine şi vă voi face pescari de oameni”. 18 Lăsându-şi îndată mrejele, ei l-au urmat. 19 Mergând ceva mai departe, a văzut pe Iacob, fiul lui Zebedeu, şi pe Ioan, fratele lui Iacob. Ei erau în barcă şi îşi pregăteau mrejele. 20 Isus i-a chemat imediat, iar ei l-au lăsat pe tatăl lor Zebedeu în barcă, împreună cu zilierii lui, şi au plecat după Isus.

Cuvântul Domnului