en-USro-RO

| Login
27 octombrie 2020

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

7 martie
Ss. Perpetua şi Felicitas, m. ** 

Ant. la intrare 
Se bucură în ceruri sufletele sfinţilor,
pentru că au mers pe urmele lui Cristos.
Şi-au vărsat sângele pentru iubirea lui
şi, de aceea, vor domni cu Cristos în veci.

RUGĂCIUNEA ZILEI
Mistuite de dragostea ta, Dumnezeule,
sfintele martire Perpetua şi Felicitas
au învins chinul morţii şi teama de prigonitori.
Pentru rugăciunile lor, dă-ne şi nouă harul
să creştem necontenit în iubirea ta.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Îţi oferim cu bucurie, Doamne, jertfa acestei zile,
prin care vestim faptele tale minunate,
amintind cereasca biruinţă a sfintelor Perpetua şi Felicitas,
şi suntem fericiţi să ştim că am dobândit mijlocirea lor slăvită.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
Suntem mereu daţi la moarte pentru Isus,
pentru ca şi viaţa lui Isus
să se arate în trupul nostru muritor.                     2Cor 4,11

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Gustând din bucuriile veşnice
prin împărtăşirea cu tainele tale sfinte
şi prin celebrarea amintirii sfintelor Perpetua şi Felicitas,
te rugăm cu umilinţă, Doamne, ca, slujind cu râvnă la masa ta sfântă,
să ne învredniceşti a primi cum se cuvine darurile tale.
Prin Cristos, Domnul nostru.