en-USro-RO

| Login
22 iunie 2021

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

 MIERCUREA CENUŞII


Ant. la intrare 
Tu, Doamne, eşti îndurător cu toate cele ce sunt
şi nimic nu dispreţuieşti din cele pe care le-ai făcut;
tu acoperi păcatele oamenilor care fac pocăinţă
şi îi ierţi pentru că tu eşti Domnul Dumnezeul nostru.         Înţ 11,24-25.27 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dă-ne, Doamne, harul
să începem printr-un post sfânt lupta vieţii creştine,
pentru ca, în bătălia împotriva duhului rău,
să fim mereu întăriţi prin fapte de pocăinţă.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Îţi aducem, Doamne,
această jertfă prin care începem cu solemnitate
postul de patruzeci de zile, rugându-te să ne dai harul,
ca, prin fapte de pocăinţă şi de iubire, să ne învingem pornirile rele,
şi astfel, curăţaţi fiind de păcate,
să ne învrednicim a celebra cu evlavie misterul pătimirii Fiului tău.
El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.

Ant. la Împărtăşanie
 
Cel ce cugetă la legea Domnului ziua şi noaptea
va aduce rod la timpul potrivit.                                     Cf. Ps 1,2-3

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

Tainele primite
să ne întărească, Doamne,
ca să putem trăi aceste zile de post
astfel încât ele să-ţi fie plăcute ţie,
iar nouă să ne fie spre tămăduire.
Prin Cristos, Domnul nostru.