en-USro-RO

| Login
20 martie 2019

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Miercuri, 20 martie 2019

Sfintii zilei
Ss. Ioan Nepomuk, pr. m.; Paul, Ciril, Eugen și îns. m.
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 2-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Postul Mare (I, II, III sau IV)
violet, II
Lectionar
Ier 18,18-20: Veniți sã facem planuri împotriva lui!
Ps 30: Mântuiește-mã, Doamne, în îndurarea ta!
Mt 20,17-28: Îl vor condamna la moarte.

Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 2-a din Post

Miercuri din Săptămâna  I din Postul Mare

Ant. la intrare 
Aminteşte-ţi, Doamne, de îndurările tale
şi de faptele milostivirii tale, căci ele sunt veşnice.
Să nu biruie vreodată duşmanii asupra noastră;
eliberează-ne, Dumnezeule al lui Israel,
din toate strâmtorările noastre!                                             Cf. Ps 24,6.2.22

RUGĂCIUNEA ZILEI
Te rugăm, Doamne,
priveşte cu bunăvoinţă la evlavia credincioşilor tăi
şi ajută-i, ca, mortifîcându-şi trupul prin pocăinţă,
să se întărească sufleteşte prin roadele faptelor bune.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Îţi oferim, Doamne,
darurile pe care tu însuţi ni le-ai dat,
ca să le închinăm numelui tău;
te rugăm, ca, transformându-le pentru noi în sacrament,
să ne dai harul de a dobândi, prin ele, tămăduire veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Să se bucure toţi cei care se încred în tine, Doamne,
şi în veci să tresalte şi vei locui între ei.                                     Cf. Ps 5,12 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
D
umnezeule,
care nu încetezi să ne hrăneşti cu tainele sfinte,
dă-ne, te rugăm, harul, ca, întăriţi de acest dar al tău,
să ajungem la viaţa fără de sfârşit.
Prin Cristos, Domnul nostru.