en-USro-RO

| Login
27 octombrie 2020

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

19 martie
 SF. IOSIF, soţul sf. Fc. Maria

 

Ant. la intrare 
Iată slujitorul credincios şi înţelept
pe care Domnul 1-a aşezat în fruntea familiei sale.   Cf. Lc 12,42

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic, care ai binevoit să încredinţezi
ocrotirii fidele a sfântului Iosif începutul misterelor mântuirii,
dă-i Bisericii tale harul, ca, prin mijlocirea lui,
să le păstreze cu credinţă şi să lucreze cu râvnă pentru împlinirea lor.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
învredniceşte-ne să slujim cu inimă curată la altarul tău,
aşa cum sfântul Iosif 1-a îngrijit, cu veneraţie si devotament,
e Fiul tău unic, născut din Fecioara Măria.
El, care vieţuieşte si domneşte în vecii vecilor.

Ant. la Împărtăşanie 
Bine, servitor bun şi credincios:
intră în bucuria Stăpânului tău!         Mt 25,21 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Oc
roteşte pururi, Doamne, familia ta,
pe care ai îndestulat-o cu pâinea ta cerească,
astăzi, când îl sărbătoreşte cu bucurie pe sfântul Iosif,
şi binevoieşte a păstra în ea darurile
pe care i le împărtăşeşti fără încetare.
Prin Cristos, Domnul nostru.