en-USro-RO

| Login
21 august 2019

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Miercuri, 21 august 2019

Sfintii zilei
Sf. Pius al X-lea, pp. **
Liturghierul Roman
Sf. Pius al X-lea, pp. **
Liturghie proprie, prefațã pentru sfinți
alb, P
Lectionar
1Tes 2,2b-8: Ne-ar fi plãcut sã vã dãm nu numai evanghelia lui Dumnezeu, ci și sufletele noastre 
Ps 88: Îndurãrile tale, Doamne, în veci le voi cânta 
In 21,15-17: Paște mielușeii mei! Paște oile mele!
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 20-a de peste an

 BUNA-VESTIRE

Ant. la intrare 
Intrând în lume, Domnul spune:
„Iată, vin ca să fac voinţa ta, Dumnezeule!"         Evr 10,5.7

Se spune Mărire.

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care ai voit ca, în sânul Fecioarei Măria,
Cuvântul tău să ia trup omenesc adevărat, dă-ne, te rugăm, harul,
ca noi, care îl mărturisim pe Răscumpărătorul nostru,
Dumnezeu şi om,
să ne învrednicim a avea parte de viaţa sa dumnezeiască.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
Se spune Crezul. La cuvintele S-a întrupat se îngenunchează.

ASUPRA DARURILOR
Binevoieşte a primi, Dumnezeule atotputernic,
darul Bisericii tale, care în întruparea Fiului tău unul-născut
îşi recunoaşte propria obârşie; te rugăm, dăruieşte-i harul
să celebreze cu bucurie, în această solemnitate, sfintele taine.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie 
Iată, Fecioara va zămisli şi va naşte un fiu,
iar numele lui va fi Emanuel, adică Dumnezeu-cu-noi.         Is 7,14

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne,
să întăreşti în cugetele noastre
ceea ce ne-ai dăruit prin sacramentul credinţei adevărate,
pentru ca noi, care îl mărturisim pe Fiul Fecioarei Măria,
ca Dumnezeu adevărat şi Om adevărat,
să ne învrednicim, prin puterea învierii lui mântuitoare,
să ajungem la bucuria veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru.