en-USro-RO

| Login
17 august 2018

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Vineri, 17 august 2018

Sfintii zilei
Ss. Miron, pr. m.; Eusebiu, pp.; Beatrice, cãlug.
Liturghierul Roman
Vineri din sãptãmâna a 19-a de peste an
Liturghie la alegere, prefațã comunã
verde, III
Lectionar
Ez 16,1-15.60.63 (16,59-63): Frumusețea ta era desãvârșitã datoritã strãlucirii cu care eu te-am înzestrat; la adãpostul faimei tale, ai ajuns o desfrânatã. (Îmi voi aminti de alianța mea fãcutã cu tine; tu îți vei aminti de cãile tale și te vei umili.)
Ps Is 12,2-3.4bcd.5-6: Veți scoate apã cu bucurie din izvoarele mântuirii.
Mt 19,3-12: Din cauza împietririi inimii voastre v-a permis Moise sã vã lãsați soțiile. De la început însã nu a fost așa
.
Meditatia zilei
Vineri din sãptãmâna a 19-a de peste an

 Sâmbătă din Săptămâna a II-a din Postul Mare 

Ant. la intrare 
Domnul este îndurător şi plin de milostivire,
el este îndelung răbdător şi plin de dragoste.
Domnul este bun faţă de toţi,
el îşi arată bunătatea faţă de orice făptură.          Ps 144,8-9 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Doamne Dumnezeule, tu ne vindeci prin harul tău
şi, încă de pe pământ, ne faci părtaşi ai bunurilor cereşti;
te rugăm, să ne călăuzeşti în viaţa aceasta,
ca să ajungem la acea lumină în care locuieşti tu însuţi.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, ca, prin aceste taine,
să primim roadele răscumpărării,
care să ne ferească necontenit de cădere
si să ne călăuzească la darurile tale cereşti.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Trebuie să te bucuri, fiule,
căci fratele tău era mort şi a revenit la viaţă,
era pierdut şi a fost găsit.                                                Lc 15,32       

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Taina dumnezeiască pe care am primit-o, Doamne,
să pătrundă străfundurile inimii noastre
şi să ne facă părtaşi de puterea ei.
Prin Cristos, Domnul nostru.