en-USro-RO

| Login
4 decembrie 2020

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

 Joi din Săptămâna a III-a din Postul Mare

Ant. la intrare 
Mântuirea poporului sunt eu.
In orice strâmtorare, vor striga spre mine,
îi voi asculta şi le voi fi Domn în veci de veci.


RUGĂCIUNEA ZILEI
Doamne, noi ne rugăm cu umilinţă maiestăţii tale
ca, pe măsură ce se apropie sărbătoarea dătătoare de mântuire,
să înaintăm cu tot mai multă evlavie
spre celebrarea misterului pascal.
 Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Ca să-ţi fie plăcute, Doamne, darurile poporului tău,
curăţă-l, te rugăm, de orice prihană a răutăţii;
nu îngădui ca el să se alipească de bucuriile înşelătoare,
căci i-ai făgăduit ca răsplată adevărul tău.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie 
Tu ai dat învăţăturile tale, ca să fie păzite cu fidelitate;
o, de ar fi căile mele statornice în a păzi orânduirile tale!            Ps 118,4-5

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Dăruieşte-ne cu bunătate, Doamne, ajutorul tău,
nouă, celor întăriţi cu sfintele sacramente,
ca să putem primi rodul mântuirii
şi din tainele sfinte, şi prin întreaga noastră viaţă.
Prin Cristos, Domnul nostru.