en-USro-RO

| Login
4 decembrie 2020

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

 Vineri din Săptămâna a III-a din Postul Mare 

Ant. la intrare 
Doamne, nu este nimeni asemenea ţie între dumnezei,
pentru că eşti mare şi săvârşeşti lucruri minunate;
tu singur eşti Dumnezeu!                                                        
Ps 85,8.10 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Te rugăm, Doamne,
revarsă cu bunătate harul tău în inimile noastre,
ca, ţinând în frâu dorinţele pământeşti dezordonate,
să putem fi statornici, prin darul de sus,
în urmarea poruncilor cereşti.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Priveşte cu bunătate, Doamne,
la darurile pe care ţi le consacram,
pentru ca ţie să-ţi fie plăcute,
iar nouă să ne fie pururi spre mântuire.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
A-l iubi pe Dumnezeu din toată inima
şi pe aproapele ca pe tine însuţi este mai mult decât toate jertfele.     Cf. Mc 12,33       

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Te rugăm, Doamne, ca lucrarea puterii tale
să pătrundă cugetele şi trupurile noastre,
ca să ajungem la plinătatea răscumpărării
de care ne-ai făcut părtaşi prin sfintele taine.
Prin Cristos, Domnul nostru.