en-USro-RO

| Login
24 noiembrie 2020

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

 Joi din Săptămâna a IV-a din Postul Mare

Ant. la intrare 
Să se bucure inima celor care-l caută pe Domnul.
Alergaţi la Domnul şi la ajutorul lui;
căutaţi întotdeauna faţa lui!       
Cf. Ps 104,3-4

RUGĂCIUNEA ZILEI
Implorăm cu umilinţă, Doamne, îndurarea ta,
pentru ca noi, slujitorii tăi,
iertaţi de păcate prin pocăinţă şi sfinţiţi prin fapte bune,
să perseverăm cu sinceritate în împlinirea poruncilor tale
şi, astfel, să ajungem cu inimi curate, la sărbătoarea Paştelui.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Dumnezeule atotputernic,
primeşte jertfa pe care ţi-o oferim.
îndură-te de slăbiciunea noastră:
curăţă-ne de orice rău şi ocroteşte-ne pururi.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie 
„Voi pune legea mea înlăuntrul lor
şi în inima lor o voi scrie;
şi eu voi fi Dumnezeul lor,
şi ei vor fi poporul meu", spune Domnul.         
Ier 31,33

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Te rugăm, Doamne,
ca tainele pe care le-am primit să ne purifice;
eliberează-ne pe noi, slujitorii tăi,
de orice vină care ne apasă conştiinţa şi dă-ne harul, ca,
primind de la tine vindecarea deplină,
să ajungem la slava cea veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru.